LO’s Værdigrundlag, Fagpolitisk grundlag samt LO’s love, vedtaget på LO-kongressen i november 2015.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/3024-vaerdigrundlag-fagpolitiskgrundlag-love-2015.pdf