De unge mener i stigende grad, at fagforeningerne er nødvendige for at varetage lønmodtagernes interesser. Det fremgår af en ny undersøgelse, udarbejdet af CARMA, Aalborg Universitet. Undersøgelsen viser samtidig, at lønmodtagerne bakker massivt op om velfærdssamfundet og vil have bedre sikring ved arbejdsløshed. Hovedrapport fra APL III-projektet om nye lønmodtagerværdier og interesser.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/3022-apliii-august15.pdf