Kan lønkompensation kombineres med lønnedgangsaftaler

Der kan indgås aftaler om lønnedgang på den enkelte virksomhed forud for ansøgning om at indtræde i lønkompensationsordningen.  Aftalerne skal ske i overensstemmelse med lønmodtagerens ansættelseskontrakt og overholde alle overenskomstmæssige…

Kan der ske afskedigelser i lønkompensationsperioden

Virksomhederne kan ikke mens de modtager lønkompensation afskedige medarbejdere begrundet i virksomhedens forhold. Der kan dog fortsat ske afskedigelser begrundet i medarbejderens forhold, eksempelvis som følge af langt sygefravær eller…