Der kan indgås aftaler om lønnedgang på den enkelte virksomhed forud for ansøgning om at indtræde i lønkompensationsordningen. 

Aftalerne skal ske i overensstemmelse med lønmodtagerens ansættelseskontrakt og overholde alle overenskomstmæssige og lovgivningsmæssige regler samt være aftalt på en måde, så lønnen er ændret inden indtræden i ordningen.

Lønnen kan eksempelvis ikke nedsættes til et lavere beløb end mindstelønnen på mindstelønsoverenskomster eller normallønnen på normallønsoverenskomster. 

Aftalen skal indgås med medarbejderrepræsentanterne. Er der ikke en medarbejderrepræsentant, skal aftalen indgås med den berørte gruppe af medarbejdere, og kan kun gennemføres, hvis der er et flertal herfor i medarbejdergruppen.

Uanset hvordan aftalen er indgået, skal den også accepteres af den enkelte medarbejder, såfremt aftalen ændrer i lønmodtagerens individuelle ansættelsesvilkår.

Er der indgået en sådan aftale om lønnedgang, kan arbejdsgiveren betinge sig den enkelte medarbejders accept af aftalen som betingelse for fortsat ansættelse.

Er der indgået aftale om lønreduktion forud for ansøgning om indtræden i ordningen, skal lønmodtageren ikke afvikle de 5 feriedage / fridage.