Regeringen er fredag eftermiddag blevet enig med et bredt politisk flertal om en ny aftale for sosu-uddannelserne.

Det er blandt andet aftalt, at trepartsforhandlinger skal sikre, elevløn på grundforløbet for elever over 25 år også omfatter social- og sundhedshjælperuddannelsen. Desuden skal der drøftes en forøgelse af det antal lærepladser, som kommunerne som minimum er forpligtede til at oprette.

Det er rigtig glædeligt, at regeringen nu lægger grunden for, at flere i fremtiden vælger en sosu-uddannelse

Nanna Højlund

Det er blandt andet også aftalt at permanentliggøre kvalitetsmidler på sosu-uddannelserne, der står til at bortfalde. At øge sprogscreening og sprogstøtte til elever med behov. Og man vil sikre, at flere skal kunne tage en fuld social- og sundhedshjælperuddannelse via AMU-systemet.

Læs også: Bred aftale skal sikre flere faglærte til sundhedsvæsenet og ældreplejen

”Det er rigtig glædeligt, at regeringen nu lægger grunden for, at flere i fremtiden vælger en sosu-uddannelse. Jeg håber virkelig, at vi via trepartsforhandlinger kan nå frem til en aftale om obligatorisk elevløn på grundforløb 2, så der er samme vilkår for begge sosu-uddannelser. Jeg er sikker på, at det vil tiltrække endnu flere elever, siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Nanna Højlund og fortsætter:

”Det har været et stort ønske hos os længe at få øget minimumsdimensioneringen, som i dag er på 9.000 lærepladser på sosu-uddannelserne. Vi har tidligere set, at der bliver optaget flere, når der er sikkerhed for, at der er en ledig læreplads på området, så det er helt oplagt at indgå en aftale om et ambitiøst løft.”