Danskerne har ventet længe på hvid røg fra SVM-Regeringen som signal til, at deres ældreudspil endelig var klar.

Statsministeren har nu løftet sløret for to centrale dele af udspillet, som skal forandre ældreplejen og levere på de mange løfter.

Der skal skæres kraftigt ned på tilsynene i ældreplejen, og der skal indføres ’helhedspleje’ som udføres af små faste hold.

Vi har brug for at tilsyn skal være mere enkle, fleksible, og de skal give organisationerne mere frihed. Men de skal samtidig holde dem ansvarlige for deres dispositioner og organisering af velfærden til de ældre. 

Nanna Højlund

Tillid skaber udvikling

Forslagene er umiddelbart godt nyt og FH har tidligere foreslået et opgør med de offentlige tilsyn, og netop også understreget behovet for mere lærende tilsyn.

Der sker fejl i den offentlige sektor – som alle andre steder, men fejlene sker også med det nuværende tilsynssystem, og hvis man kan sikre mere tid med de ældre med færre tilsyn, er det naturligvis godt.

”Det er vigtigt, at vi har en offentlig sektor, hvor der ikke lægges uforholdsmæssigt meget vægt på blot at undgå fejl, for med udvikling og tillid skaber vi organisationer, hvor fagligheden og velfærden står i centrum. Dette er større end blot ældreområdet, da det jo er en bevægelse vi har brug for på tværs af velfærdssamfundet” siger næstformand i FH, Nanna Højlund.

Tilsyn spiller stadig en vigtig rolle

Det er dog også vigtigt at huske, at tilsyn har en vigtig rolle ift. at sikre kvalitet og retssikkerhed i en frisat offentlig sektor, hvor normeringer, dokumentationskrav og procesmål afskaffes.

”Vi har brug for at tilsyn skal være mere enkle, fleksible, og de skal give organisationerne mere frihed. Men de skal samtidig holde dem ansvarlige for deres dispositioner og organisering af velfærden til de ældre.  Jeg er dog enig i, at vi kommer længere med dialog og tillid end med kontrol” siger Nanna Højlund.

Helhedsorienteret pleje

Regeringens andet forslag er et princip om helhedspleje, hvor de ældre selv skal være med til at bestemme, hvilke opgaver de skal have hjælp til uden et bureaukratisk visitationssystem. Regeringen foreslår også, at ældreplejen fremadrettet varetages af små faste hold af medarbejdere.

Nanna Højlund ser positivt på tankerne om en mere helhedsorienteret pleje. ”Det vigtigste er selvfølgelig først og fremmest, at de ældre får en større grad af selvbestemmelse og inddragelse i deres egen pleje og hverdag. Her er tankerne om små faste teams, en god måde at sikre en tillid og genkendelighed mellem borgerne og medarbejderne, siger hun.

Pas på med privatisering

Regeringen har indtil videre ikke løftet sløret for, hvordan den konkret ønsker at justere på rammerne for frit valg, konkurrenceudsættelse og samspillet mellem den offentlige og private sektor og netop her er der en række faldgruber, hvor FH maner til forsigtighed.

”Vi er bekymrede for, at de private leverandører bliver presset mere ind på det offentlige marked. Vi har set for mange eksempler på, at en øget konkurrenceudsættelse ikke fører til et kvalitetsløft for borgerne, men i stedet fører til konkurser eller øgede bureaukratiske byrder for kommunerne.

Vi er bestemt heller ikke begejstrede for tanken om et stort marked for tilkøbsydelser, men vi ser frem til at læse hele regeringens udspil” siger Nanna Højlund.