Uddannelsesløftet er en ordning, der giver arbejdsløse ufaglærte og faglærte, der ikke længere bruger deres uddannelse, mulighed for at påbegynde visse erhvervsuddannelser på 110 procent af deres hidtidige dagpengeniveau.

Indenfor de seneste år har omkring 3.000 personer påbegyndt en erhvervsuddannelse via uddannelsesløftet og særligt SOSU-uddannelserne, og erhvervsuddannelser rettet mod den grønne omstilling har fyldt på listen.

”Uddannelsesløftet er et helt afgørende redskab, hvis vi skal sikre flere faglærte fremover. Det giver mulighed for, som voksen, at tage en uddannelse, der er behov for på arbejdsmarkedet og sikrer dermed en fleksibilitet, som både kommer den enkelte person og samfundet til gode.

Derfor er det en rigtig god nyhed, som jeg er meget glad for. Vi har i fagbevægelsen længe talt varmt for uddannelsesløftet på 110 procent og arbejdet for en mere permanent ordning, så jeg er rigtig glad for, at det kommer til at indgå i regeringens finanslovsforslag,” siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Plads til endnu flere forbedringer

Uddannelsesløftet spiller en central rolle ift. at få flere arbejdsløse ind på en erhvervsuddannelse, der hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Det er vigtigt i en tid med store omstillinger i samfundet, hvor der er behov for kvalificeret arbejdskraft og særligt kompetencer til den grønne omstilling og udviklingen af velfærd.

Der er dog en række uddannelser, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, som ikke er dækket af uddannelsesløftet, og på den baggrund har FH tidligere stillet forslag om yderligere udvidelser af ordningen.

”Uddannelsesløftet er den helt rette medicin, når man mangler kvalificeret arbejdskraft.  Derfor kan vi med fordel skrue endnu mere op, så flere arbejdsløse får gavn af det. I dag er det ikke alle områder, hvor der er mangel på faglært arbejdskraft, som er en del af uddannelsesløftet.

Samtidigt burde vi gøre noget lignende for professionsbachelor-uddannelserne. Det må være det næste skridt ovenpå dette flotte syvmileskridt.

Jeg glæder mig foreløbigt over de gode nyheder, og for os i FH giver det kun mening at flere erhvervsuddannelser, der peger mod stillinger i mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver omfattet af uddannelsesløftet.” siger Nanna Højlund, næstformand i FH.