Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har den 3. august 2023 behandlet konklusionerne fra den eksterne advokatundersøgelse, som FH’s forretningsudvalg har bedt Kromann Reumert om at gennemføre efter beskyldninger om upassende adfærd fra FH’s tidligere formand, Lizette Risgaard.

Der må ikke være nogen tvivl om, at én episode er én for meget

morten skov christiansen, fungerende fh-formand

Kromann Reumert har i undersøgelsen afdækket episoder om påstået krænkende adfærd, og om – og i givet fald hvordan – de enkelte sager er blevet håndteret af FH. Kromann Reumert har derudover vurderet, om konkret dokumenterede episoder udgør brud på FH’s Kodeks for adfærd  eller hertil svarende arbejdsmiljømæssig regulering.

“Jeg konstaterer, at undersøgelsen bekræfter, at der har været flere episoder, hvor Lizette Risgaard har opført sig upassende. Det er jeg enormt ked af, at ofrene er blevet udsat for. Der må ikke være nogen tvivl om, at én episode er én for meget,” siger Morten Skov Christiansen, fungerende formand for FH, og fortsætter:

“Samtidig vil jeg gerne sige tak til alle, der har bidraget til advokatundersøgelsen, så vi har kunnet få kastet lys på sagerne. Det er utroligt vigtigt, at det har været en fortrolig og tryg proces, så vi har kunnet få tingene på bordet og efterfølgende behandlet dem demokratisk.”

Fuld fortrolighed

Rapporten bliver ikke offentliggjort. Det skyldes et hensyn til de medvirkende, som er blevet garanteret fortrolighed ved deltagelse i undersøgelsen. For FH er det helt afgørende at sikre, at de kilder i undersøgelsen, som har haft ønske om at være anonyme, har kunnet være det med fuld tillid til processen.


Forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i FH ser meget alvorligt på de sager, der er blevet afdækket i advokatundersøgelsen. Selvom der ikke er tale om handlinger, der kan anses som lovbrud, er det forretningsudvalgets og hovedbestyrelsens opfattelse, at Lizette Risgaard i flere tilfælde har udvist upassende adfærd.

Både FU og HB tager undersøgelsen til efterretning og konstaterer, at FH’s politiske og administrative ledelse har handlet på den viden, de har haft.

“Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at rapporten bekræfter, at ledelsen i FH har handlet på den viden, vi har haft. Nu kigger vi fremad, og vi skal både fortsætte og styrke det arbejde, der sikrer, at vi som organisation undgår, at noget som dette gentager sig,” siger Morten Skov Christiansen.

Undersøgelsen omhandler i alt 25 episoder, som er tilgået Kromann Reumert som led i undersøgelsen. I fem af sagerne er det bevist, at der er forekommet fysiske berøringer. I tre tilfælde vurderes det, at berøringerne var uønskede, og grundet det intime sted må anses for en berøring med seksuelle undertoner.

Rapporten er torsdag den 3. august først blevet behandlet i FH’s forretningsudvalg, hvorefter et resumé af rapporten er blevet behandlet i FH’s hovedbestyrelse. Resumeet kan læses ved at følge linket i faktaboksen i bunden af artiklen.

Fagbevægelsens Hovedorganisation vælger ny formand på en ekstraordinær kongres den 7. september.