Forretningsudvalget (FU) i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har besluttet at iværksætte en advokatundersøgelse vedrørende beskyldningerne om grænseoverskridende adfærd udvist af FH’s tidligere formand, Lizette Risgaard, og om/hvordan de eventuelle forhold er håndteret af FH.

FU har bedt advokatfirmaet Kromann Reumert om at gennemføre denne undersøgelse.

Konklusionerne behandles 3. august.

Kommissorie, kodeks og kanaler for indberetning

Frist for bidrag til undersøgelsen via ovenstående kanaler: 31. maj 2023

Konklusionerne behandles 3. august

Om undersøgelsen

Kromann Reumert skal i undersøgelsen faktuelt afdække episoder om påstået krænkende adfærd,  og om – og i givet fald hvordan – de enkelte sager er blevet håndteret af FH. Kromann Reumert skal derudover vurdere, om konkret dokumenterede episoder udgør brud på “Kodeks for adfærd” i FH eller hertil svarende arbejdsmiljømæssig regulering.

Undersøgelsen vil omhandle de sager, der har været omtalt i pressen, samt de yderligere sager, som måtte tilgå Kromann Reumert som led i undersøgelsen. 

Kommissoriet for undersøgelsen kan læses her

Kan du bidrage til undersøgelsen?

Alle, der menes at have været udsat for krænkende adfærd fra FH’s tidligere formand, eller som på anden måde har viden om de forhold, der skal undersøges, opfordres til at bidrage til undersøgelsen.

Følgende rapporteringskanaler til Kromann Reumert kan anvendes:

Alle henvendelser til de ovenfor anførte rapporteringskanaler vil blive håndteret af Kromann Reumert.

Enhver deltagelse i undersøgelsen er frivillig.

Såfremt en deltager ønsker at være og forblive anonym i forbindelse med deltagelsen i undersøgelsen, skal FH’s whistleblowerordning eller indberetningsordningen på Kromann Reumerts hjemmeside anvendes. Enhver der måtte ønske at rapportere anonymt bedes være opmærksom på, at det vil påvirke den bevismæssige vægt, som Kromann Reumert kan tillægge oplysningerne i undersøgelsen.

Alle, der retter henvendelse med relevant viden, vil blive inviteret til at deltage i et interview hos Kromann Reumert.

Bidrag til undersøgelsen skal være tilgået Kromann Reumert via ovenstående rapporteringskanaler senest 31. maj 2023, og alle opfordres til at rette henvendelse snarest muligt.

Konklusionerne behandles 3. august.

Kodeks for adfærd

For at forebygge krænkende adfærd har FH udarbejdet et kodeks for adfærd, der er vedtaget af forretningsudvalget. Alle, der oplever adfærd i strid med kodekset for adfærd i FH, kan rapportere adfærden til FH’s Whistleblowerordning, som håndteres af et eksternt advokatkontor!