Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) skal den 3. august 2023 behandle konklusionerne fra den eksterne advokatundersøgelse, som FH’s forretningsudvalg har bedt Kromann Reumert om at gennemføre efter beskyldninger om krænkende adfærd fra FH’s tidligere formand.

Kromann Reumert har oplyst, at de ikke kan nå at blive klar til afrapportering inden sommerferien. Baggrunden for dette er, at undersøgelsen fortsat pågår, og udarbejdelse af rapporten derfor ikke kan forventes færdiggjort inden udgangen af juni. 

FH afholder ekstraordinær kongres med henblik på valg af ny formand den 7. september 2023.

LÆS MERE om advokatundersøgelsen her