Udvalget for Beskæftigelse og Sociale Anliggender i Europa-Parlamentet har i denne uge vedtaget sin holdning til forslaget til direktivet om multinationale virksomheders bæredygtige due diligence. Holdningen blev vedtaget med 28 stemmer for, 20 imod, og 1 undlod at stemme.

Holdningen indebærer, at fagforeninger og arbejderrepræsentanter skal være direkte involveret i at bekæmpe krænkelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder i de store internationale virksomheders forsyningskæder.

Udvalget vil have et mere ambitiøst direktiv, hvor man sænker grænsen for den størrelse virksomheder, der skal være omfattet af direktivets regler.

Samtidig ønsker det at udvide direktivet, så det også er omfattet af Europarådets europæiske menneskerettighedskonvention, den europæiske socialpagt og EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

I FH arbejder vi for, at arbejdstagerrettigheder skal stå helt centralt i virksomhedernes samfundsansvar. Større virksomheder skal ikke kunne løbe fra deres ansvar for at sikre ordnede vilkår for arbejdstagerne.

Det er nu op til Parlamentets Retsudvalg at tage bestik af Beskæftigelsesudvalgets holdning. På den baggrund kan Parlamentet vedtage en samlet holdning og derefter forhandle den endelige lovgivning på plads med Rådet.