Kommissionen har taget temperaturen på, hvor tilfredse EU-landenes borgere er med deres sociale vilkår og understøttelse.

Den har lavet en rapport, der giver udtryk for, at EU-borgere ønsker en stærkere social dimension. Hele 78 pct. af EU-borgerne mener, at der alt i alt bør bruges flere penge på social politik som sundhed, uddannelse mv.

Danskerne har et tilsvarende ønske om at øge de offentlige udgifter for at sikre en stærkere social dimension.

Af grafikken kan man se en række af de sociale områder, som både danskerne og EU-borgerne gerne vil have styrket.

Selvom en stor andel af danskerne ønsker øgede udgifter til at sikre et fortsat godt velfærdssamfund, er andelen lavere end i andre EU-lande.