Kunstig intelligens og digital omstilling er i vores hverdag, og vi skal være vågne for at sikre, at vores arbejdspladser sikrer ordentlige rammer for lønmodtagerne. Det er en dagsorden, som også fylder i Bruxelles.

Tilbage i april 2021 præsenterede Kommissionen f.eks. dets forslag til en forordning om kunstig intelligens. Med forslaget satte Kommissionen en retlig ramme om brugen af kunstig intelligens, hvor man forsøger at tage højde for de risici, der er forbundet med systemer med kunstig intelligens. Og vi er nu nået så langt i processen, at Rådet har vedtaget sin politiske holdning til forordningen. Rådet lægger vægt på at sikre at systemer med kunstig intelligens overholder eksisterende lovgivning om grundlæggende rettigheder og Unionens værdier. Dermed venter vi nu blot på Parlamentet, inden trilogforhandlinger kan skydes i gang.

Med den digitale omstilling og kunstig intelligens følger teknologi, der gør arbejdet mere effektivt. Det gælder også for ledelsen, hvor det nu er muligt at overlade dele af ledelsesretten til it-redskaber, der bygger på algoritmer – såkaldt algoritmeledelse.

Netop algoritmeledelse er et af de centrale elementer i Kommissionens direktivforslag om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde.

Men brugen af algoritmer er ikke ensbetydende med fryd og gammen. Det kan vi se i  virksomheder som Uber og Amazon, der bruger algoritmer og it-overvågning til at presse og styre medarbejderne på det groveste.

De udfordringer, der er forbundet med algoritmeledelse, tages alvorligt i FH:

”For fagbevægelsen er det en vigtig opgave at sikre, at medarbejderne ikke bliver overvåget og sanktioneret på en urimelig og krænkende måde samtidig med, at man kan høste fordelene ved algoritmeledelse i form af bedre arbejdstilrettelæggelse. Det skal ikke ende i det vilde vesten, som vi ser det i både USA og flere steder i Europa.

Derfor har jeg også inviteret hele fagbevægelsen til en intern konference i næste uge, hvor vi skal blive klogere på og drøfte algoritmeledelse. Det er vi nødt til, så medarbejdernes arbejdsmiljø og rettigheder også sikres på en mere digital arbejdsplads. Jeg har også inviteret en repræsentant fra amerikansk fagbevægelse, så vi kan få et indblik i, hvordan det amerikanske arbejdsmarked fungerer på det her område” – Morten Skov Christiansen, næstformand i FH.