Når regeringen foreslår af afskaffe store bededag, har det store konsekvenser for både den danske aftalemodel og de danske lønmodtagere.

Det, regeringen har gang i med det her lovforslag, er et eklatant angreb på den danske model

Lizette RISGAARD

– Det, regeringen har gang i med det her lovforslag, er et eklatant angreb på den danske model. Det er arbejdsgivere og lønmodtagere, der løbende forhandler aftaler om løn og arbejdstid – og det har det været i en menneskealder – og én af goderne er aftalen i forhold til store bededag, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, og fortsætter:

– Her har lønmodtagerne forhandlet forskellige aftaler hjem om, hvordan dagen betragtes. For nogen er det en fridag, hvor de har opsparet søgnehelligdagsbetaling. For andre er det en arbejdsdag, hvor de har forhandlet sig til tillæg oveni lønnen og måske også en erstatningsfridag.

Andre igen er på månedsløn og får den samme løn, uanset hvor mange arbejdsdage og søgnehelligdage året byder på.

– Fælles for alle varianter her plus sikkert mange andre er, at lønmodtagerne har betalt for aftalerne ved overenskomstforhandlingerne, og nu kommer regeringen som en tyv om natten og stjæler det fra dem. Og dét uden at have talt med arbejdsgivere og fagbevægelsen. Det er uforskammet – og helt utilstedeligt, siger Lizette Risgaard.

Desuden finder fagbevægelsen regeringens timing med forslaget helt ved siden af. For arbejdsmarkedets parter er netop startet med overenskomstforhandlinger for 600.000 privatansatte lønmodtagere. De forhandlinger er i forvejen særdeles vanskelige grundet høj inflation og stigende priser.  

– Regeringens forslag kunne ikke have været timet dårligere her på vej ind til nogle meget svære forhandlinger. Jeg er faktisk rystet over regeringens situationsfornemmelse og forståelse for den danske model, siger Lizette Risgaard.

Der kan være gode argumenter for at fremrykke investeringer i forsvaret, men påstanden om, at afskaffelsen af store bededag er en nødvendighed for at finansiere forsvaret, hopper fagbevægelsen ikke på.

– Jeg synes, det er utilstedeligt, og så må jeg igen bare sige, at det altså ikke hænger sammen, at regeringen vil fjerne store bededag med den ene hånd, mens de samtidig vil give skattelettelser med den anden hånd. Skattelettelser, vi pt. åbenbart ikke har råd til, siger Lizette Risgaard.

Det virker mest af alt som et forhastet quickfix, fordi man har været så forhippet på at øge arbejdsudbuddet. Det er ikke måden at løse centrale samfundsproblemer på

Lizette Risgaard

Regeringen har undervejs benægtet, at lovforslaget griber ind i den danske aftalemodel, men har nu senest modvilligt indrømmet, at det er tilfældet.

FH opfordrer regeringen til at droppe forslaget, udsætte de skæve skattelettelser og i stedet indkalde arbejdsmarkedets parter til trepartsdrøftelser, så man sammen kan finde løsninger på samfundets store udfordringer.

– Det virker mest af alt som et forhastet quickfix, fordi man har været så forhippet på at øge arbejdsudbuddet. Det er ikke måden at løse centrale samfundsproblemer på, siger Lizette Risgaard.