Den danske statsminister, Mette Frederiksen, mødtes på Marienborg med Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen og premierministrene i Tyskland, Finland, Polen, Sverige, Estland, Litauen og Letland.

Mødet var et resultat af den europæiske energi- og sikkerhedskrise og formålet at samarbejde mod sort energi og mod den sikkerhedstrussel, Putin og Rusland er blevet.

FH bakker kraftigt op om den grønne omstilling og var den første organisation, der præsenterede en detaljeret plan for, hvordan vi kan nå Danmarks 2030-mål.

Ruslands invasion har yderligere understreget behovet for EU’s klimaambition. Reduktion af drivhusgasemissioner, udfasning af fossile brændstoffer og sikkerhed går hånd i hånd

BENTE SORGENFREY

I vores plan foreslog vi, at EU skulle øge sit klimamål og sigte mod at reducere emissionerne med mere end 55 procent i 2030.

“Ruslands invasion har yderligere understreget behovet for EU’s klimaambition. Reduktion af drivhusgasemissioner, udfasning af fossile brændstoffer og sikkerhed går hånd i hånd.”, siger Bente Sorgenfrey, næstformand i FH

Danmark topmødevært for 2. gang

Det er anden gang i år, at Danmark er vært for et energitopmøde. Sidste gang var det havnen i Esbjerg og Northern Sea Energy Summit, der skabte internationalt fokus på grønne muligheder. Denne gang træder Østersølandene altså ind i kampen den grønne omstilling.

”Der er især ét punkt, som jeg skal understrege: Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft bliver enorm. Vi har brug for faglærte til at bygge vindmøllerne, vindmølleparkerne og det nødvendige energinet” siger Bente Sorgenfrey.

Læs også: North Sea Summit: The recipe for a successful just green transition is planning ahead

I aftalen har nationerne underskrevet et mål om at duplikere mængden af ​​havvindenergi 7 gange i Østersøen inden 2030 – så om mindre end 8 år skal Østersøen producere 7 gange mere havvindenergi, end den gør i dag.

Faglærte arbejdere vil være frontlinjearbejdere og helte i den grønne omstilling

BENTE SORGENFREY

Samtidig skal denne energi nemt kunne transporteres og sælges landene i mellem. Et fælles energinet mellem landene er derfor et middel, de er blevet enige om at arbejde for.

”Det betyder, at vi skal investere i uddannelse. Og vi skal overbevise folk om at vælge eller efteruddanne sig til erhvervsuddannelser og faglærte jobs. Faglærte arbejdere vil være frontlinjearbejdere og helte i den grønne omstilling.” slutter Bente Sorgenfrey