Et flertal i Folketinget (regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og DF) er blevet enige om en række initiativer, der skal fremme offentligt ansattes ytringsfrihed. I den kommende folketingssamling vil der blive fremsat et lovforslag, der som noget nyt lovfæster offentligt ansattes ytringsfrihed.

Det har fagbevægelsen efterlyst i årevis – derfor glæder aftalen formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

At få lovfæstet offentligt ansattes ytringsfrihed vil sende et klart og tydeligt signal om de offentligt ansattes ret til at gøre brug af deres ytringsfrihed uden frygt for negative reaktioner fra ledelsen

LIZETTE RISGAARD

”At få lovfæstet offentligt ansattes ytringsfrihed vil sende et klart og tydeligt signal om de offentligt ansattes ret til at gøre brug af deres ytringsfrihed uden frygt for negative reaktioner fra ledelsen. Vi ser frem til, at den nye aftale fører til en lovtekst, som direkte sikrer det overordnede princip om retten til at udtale sig på egne vegne”, siger hun.

Hver anden er bange for at ytre sig

FH-formanden peger på, at undersøgelser fra en række FH-fagforeninger gennem en lang årrække har vist, at hver anden af de offentligt ansatte er bange for at bruge deres grundlovssikrede ret til at ytre sig om kritisable forhold på deres arbejdspladser. De ansatte frygter fx advarsler, tjenstlige samtaler, at blive beskyldt for at være illoyale, at få frataget opgaver og – i værste tilfælde – fyring.

”Det er dybt betænkeligt, at de offentligt ansatte i stort omfang pålægger sig selv censur. For de offentligt ansatte kan i kraft af deres særlige viden og erfaringer være med højne niveauet i debatten og på den måde være med til at sikre kvaliteten af velfærden”, siger Lizette Risgaard.

Hun pointerer, at den offentlige debat næsten udelukkende føres af politikere, ledere og eksperter.

”Uden de ansattes stemme får vi præsenteret en virkelighed, hvor vi mangler viden fra dem, der har erfaringen fra den daglige praksis”.

Hvad må man sige som offentligt ansat?

Man har som offentligt ansat vigtig viden om kvaliteten af velfærden og konsekvenserne af politikernes beslutninger. Derfor er deres stemme vigtig i debatten.

Men hvad må man som offentligt ansat sige?

Tal på egne vegne
Man har pligt til at gøre klart, at man taler som privatperson

Overhold tavshedspligten
Man må ikke krænke sin tavshedspligt om fortrolige oplysninger
Tal sandt
Man må ikke videregive forkerte oplysninger om forhold indenfor sit eget arbejdsområde

Tal loyalt
Alle ansatte har en loyalitetspligt overfor arbejdsgiveren. Man må ikke fremsætte nedsættende eller ærekrænkende oplysninger. Det er IKKE illoyalt at udtale sig kritisk på egne vegne!

Arbejdsgiverne skal betale godtgørelse

FH foreslår, at der bliver indført en mulighed for at pålægge arbejdsgiverne at betale godtgørelse, hvis de overtræder reglerne.

”De offentlige arbejdsgivere har ikke taget ved lære af Folketingets Ombudsmand, som i en årrække er kommet med meget klare udtalelser og minutiøs gennemgang af reglerne på området. Pæne henstillinger og mere oplysning har vist sig ikke at hjælpe”.

Kendskabet skal udbredes

Aftalen indeholder også en række initiativer, der skal øge kendskabet blandt de offentligt ansatte til deres ytringsfrihed. Justitsministeriet vil bl.a. udarbejde en oversigt over relevant praksis fra Folketingets Ombudsmand, som skal indgå i en relancering af vejledningen om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Justitsministeriet vil også gå i dialog med arbejdsmarkedets parter om, hvordan kendskabet til reglerne kan udbredes lokalt på de enkelte arbejdspladser.

Med aftalen imødekommer partierne en anbefaling fra et flertal i Ytringsfrihedskommissionen, som kom med sine anbefalinger i 2020.