Tjekkerne overtog formelt formandskabet den 1. juli 2022 og vil lede Rådet de næste 6 måneder frem til d. 31. december. I løbet af perioden vil Tjekkiet lede og sikre kontinuiteten i rådsarbejdet.

For det tjekkiske formandskab er krigen i Ukraine omdrejningspunktet, hvor de ønsker at foretage et eftersyn af den geopolitiske orden. Sloganet for det nye formandskab er: Europa som en bunden opgave: Genovervej, genopbyg og tilføj ny kraft.

Tjekkiets hovedprioriteter for formandskabet er:

Håndtering af flygtningekrisen og Ukraines genopbygning efter krigen

Formandskabet vil tage alle midler i brug for at støtte Ukraines forsvar herunder bl.a. ved at styrke sanktionerne mod Rusland. Samtidig vil formandskabet arbejde for at tilføje flere midler til de EU-lande der er mest berørte af flygtningekrisen.

Energisikkerhed

EU skal gøre op med sin energiafhængighed af Rusland. Det skal bl.a. ske gennem forslagene til fit for 55-pakken med fokus på energieffektivisering og vedvarende energi.

Styrkelse af EU’s forsvarskapacitet og cybersikkerhed

Formandskabet vil bl.a. sætte fokus på EU’s cybersikkerhed og forbedre sikkerheden for EU’s institutioner.

Den europæiske økonomis strategiske modstandsdygtighed

Formandskabet vil arbejde for at minimere EU’s afhængighed af andre lande. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med den øgede hastighed i forhold til cirkulær økonomi, der skal være med til at føre den grønne og digitale omstilling ud i livet.

De demokratiske institutioners modstandsdygtighed

Som den sidste hovedprioritet ønsker tjekkerne at øge fokus på de demokratiske institutioners modstandsdygtighed. Det gælder bl.a. finansiering af de politiske partier, mediernes uafhængighed og inddragelsen af borgerne i den demokratiske dialog.