Multinationale virksomheder har i takt med globaliseringen fået bedre muligheder for at tilpasse deres skattebetalinger, så de slipper billigst muligt. I flere tilfælde hjælper mellemmænd med at etablere strukturer i lande uden for EU, der udhuler medlemslandenes skattegrundlag gennem skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning.

Kommissionen har netop lanceret en høring om et kommende direktiv om skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning i EU, der bl.a. skal sætte en stopper for mellemmændenes rolle.

Kommissionen peger på forskellige løsningsmodeller til at håndtere problemstillingen. Én model er et krav om, at alle disse mellemmænd skal følge et adfærdskodeks, der forpligter dem til at sikre, at de ikke fremmer skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning. En anden model indebærer et decideret forbud mod, at mellemmænd opretter ordninger i udlandet, der fremmer skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning. Her skal mellemmanden foretage due diligence gennem en test, der skal kontrollere, om en ordning fører til skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning.

I FH er vi rigtig glade for, at Kommissionen tager problematikken op. Vi arbejder for et fair og effektivt indre marked, hvor de multinationale selskaber betaler skat i det land, hvor overskuddet skabes. Aggressiv skatteplanlægning undergraver dette princip, og udsætter de virksomheder, som ikke tænker i aggressiv skatteplanlægning for en konkurrencemæssig ulempe. Det gælder især små og mellemstore virksomheder.

Kommissionens høring løber frem til den 12. oktober 2022, og kan findes her.