Direktivet sætter nye krav til virksomhedernes afrapportering på deres sociale ansvar og deres bæredygtighed. Aftalen betyder bl.a., at der fremover vil være krav om, at virksomhedernes bæredygtighedsrapportering bliver underlagt revisionskontrol.

For FH er aftalen et vigtig skridt i arbejdet med at sikre, at virksomheder bidrager positivt til en bæredygtig og grøn omstilling. Der har længe været krav til virksomhedernes afrapportering af deres finansielle aktiviteter. Men virksomhederne spiller en afgørende rolle i at fremme arbejdstagerrettigheder og en bæredygtig grøn omstilling. Derfor er det vigtigt med fælles europæiske regler, der kan understøtte de virksomheder, som gør det godt og få virksomheder med udfordringer på rette vej.

De nye regler skal implementeres i den danske årsregnskabslov og skal træde i kraft i 2024.

Det nye direktiv er en revision af det eksisterende direktiv om ikke-finansiel afrapportering. Det er en del af flere igangværende initiativer i EU, der handler om at styrke reglerne for virksomhedernes samfundsansvar. Det omfatter Kommissionens forslag om et direktiv om due diligence og bæredygtig selskabsledelse, der blev fremsat i februar 2022 og pt. behandles i Rådet og Europa-Parlamentet. Et andet relevant initiativ er udviklingen af forskellige taksonomier herunder en taksonomi for det sociale område.

Der kan læses mere om direktivet om bæredygtighedsrapportering her, hvor den fulde aftaletekst også er tilgængelig.