Aftalen indeholder for eksempel en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, lavere elafgift, ældrecheck og et engangsbeløb til visse overførselsmodtagere.

”Stor ros til aftalepartierne for at tage danskernes problemer alvorligt. De stigende energipriser kan mærkes overalt i samfundet, og med dagens brede forlig leverer en bred kreds af partierne på Christiansborg en håndsrækning til nogle af dem, der er hårdt ramt,” siger Lizette Risgaard.

FH-formanden er dog skuffet over, at der i aftalen ikke tages hensyn til de lønmodtagere, der hver dag transporterer sig langt til og fra arbejde og til de ledige.

”Jeg synes desværre aftalen overser de lavtlønnede lønmodtagere og dagpengemodtagerne. Der er desuden rigtig mange lønmodtagere, som har høje transportudgifter til og fra arbejde, og dem burde man have fundet en målrettet kompensation til,” siger Lizette Risgaard.

”Med dagens pakke er vi kommet noget af vejen. Men jeg forventer et fortsat fokus på ikke mindst de lavtlønnede lønmodtagere og alle dem, der lige nu betaler en høj pris for at tage til og fra job. De bor for manges vedkommende udenfor områder med kollektiv transport. Dem skal vi holde hånden under og sikre en fortsat høj mobilitet på arbejdsmarkedet”, siger Lizette Risgaard.