Tak Erhvervsministeriet for muligheden for at sende bemærkninger til høringen om EU-Kommissionens kommende lovgivningsinitiativ, der skal forhindre produkter, fremstillet, udvundet eller høstet adgang til det europæiske marked.

FH bifalder initiativer, der kan fremme arbejdstagernes rettigheder, især for de arbejdstagere, der oplever de værste former for udnyttelse.

Det er imidlertid vigtigt, at Kommissionen for at nå dette mål, ikke begrænser sig til at fokusere på ILO-konventionerne 29 og 105.

En helt grundlæggende forudsætning for at kunne identificere, om der har fundet tvangsarbejde (og børnearbejde) sted i forbindelse med fremstilling, udvinding eller høst er, at der findes fagforeninger og tillidsrepræsentanter på de pågældende arbejdspladser.

Der vil vi understrege, at det er afgørende, at EU Kommissionen også fremmer arbejdstagernes muligheder for at organisere sig og til at deltage i kollektive forhandlinger ved at promovere ILO konventionerne 87 og 98.

Vi har stor forståelse for, at EU-Kommissionen ønsker at handle hurtigt for at skabe et effektivt forbud, men da der, som Kommissionen skriver, er tale om en yderst kompliceret sag, er det er efter vores opfattelse en fejl ikke at gennemføre en fuld konsekvensanalyse.

FH bakker fuldt og helt op at realisere verdensmål 8.7, og vi ser gerne at det sker i god tid inden 2030.

For at det kan ske, er det efter vores opfattelse vigtigt, at Kommissionen og den danske regering har øje for at udnytte alle de ressourcer. som kan bringes i spil.

Regeringen har for nyligt spillet ud med en handlingsplan for økonomisk diplomati, som introducerer der tredobbelte bundlinje, og som indebærer ansættelse af bæredygtighedsrådgivere.

Det er vores opfattelse, at det er et godt skridt som er taget, og vi vil opfordre til etablering af et stærkt myndighedssamarbejde der bl.a. omfatter Udenrigsministeriet (The Trade Council), Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

Det vil yderligere kunne forstærkes med en inddragelse af fagbevægelsen, som har et stort netværk at kunne trække på.

ILO’s overvågningssystem, databaser, årlige rapporter fra uafhængige eksperter samt behandling af konkrete klagesager i ILO’s komite for foreningsfrihed og applikationskomite er et solidt grundlag for at kunne identificere lande hvor risikoen for tvangsarbejde er høj.

Derudover udgiver ITUC (International Trade Union Confederation) hvert år deres Global Rights Index, som ranglister landenes repekt for menneskerettigheder og faglige rettigheder.

Afslutningsvis vil vi oplyse, at FH sammen med ETUC (European Trade Union Confederation) og de europæiske arbejdsgiverorganisationer har deltaget i det første konsultationsmøde med EU-Kommissionen (DG Grow og DG Trade). FH er involveret i udarbejdelsen af ETUC’s høringssvar, som vil være færdigt senere på måneden.

Vi vil gerne orientere Erhvervsministeriet om indholdet i det færdige høringssvar og vil foreslå, at vi arrangerer et møde i slutningen af juni måned.