Ambitiøst forslag skal sikre bedre arbejdsforhold på platforme

På udvalgsmødet i Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg i torsdags blev et nyt ambitiøst kommissionsdirektiv, der skal forbedre arbejdsvilkår og -rettigheder for platformsbeskæftigede personer, debatteret. Direktivet indeholder forslag til en formodningsregel, således at der bliver klarhed omkring disse personers beskæftigelsesstatus. Direktivet indeholder desuden forslag til at regulere anvendelsen af algoritmer som ledelsesværktøj.

Under debatten var der stor enighed om, at EU skal sikre, at platformsarbejdere i hele Europa har de samme arbejdsvilkår. Ludovic Voet fra ETUC lagde vægt på, at det er vigtigt med omvendt bevisbyrde, så ansvaret flyttes fra den enkelte arbejdstager over på platformen. I forlængelse heraf fremhævede Max Ubbe fra Kommissionen, at platforme, som falder under definitionen som arbejdsgiver, skal overholde kravene som arbejdsgiver.

Det næste skridt er, at beskæftigelsesudvalget i Parlamentet fremsætter ændringsforslag til Kommissionens forslag. Det forventes, at Parlamentet stemmer om forslaget til december.

FH bakker op om direktivet, som kan bidrage til en korrekt klassificering af platformsbeskæftigede i Europa. Netop klarhed omkring beskæftigelsesstatus er en forudsætning for den danske arbejdsmarkedsmodels effektive virkning. FH bakker ligeledes op om EU-regulering af algoritmeledelse og så gerne, at reguleringen blev bredt mere generelt ud til at gælde alle områder af arbejdsmarkedet, hvor ledelse overlades fra mennesker til en app, der anvender algoritmer og kunstig intelligens, og ikke blot platformsområdet.

Fokus på grøn digital omstilling i Kommissionens henstillinger til Danmark

I mandags offentliggjorde Kommissionen forårspakken for det europæiske semester. Forårspakken indeholder bl.a. henstillinger til medlemsstaternes nationale reform- eller konvergensprogrammer.

De landespecifikke henstillinger har til formål at give det enkelte medlemsland vejledning til, hvordan landet kan øge vækst- og jobskabelsen i løbet af de næste 12-18 måneder.

I forhold til de specifikke henstillinger til Danmark er der især fokus på den grønne og digitale omstilling, hvor det anbefales, at Danmark øger de offentlige investeringer heri ved at gøre brug af RRF, RePowerEU og andre EU-midler. Blandt andet anbefales Danmark at styrke den cirkulære økonomi og affaldshåndteringspolitikker ved at fremme affaldsforebyggelse og genbrug. Samtidig anbefales Danmark at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og i stedet fremskynde udbredelsen af vedvarende energi.

I FH er vi glade for Kommissionens fokus på grøn omstilling. Det er FH’s holdning, at de omfattende midler, der kanaliseres ud i de europæiske økonomier som følge af genopretningspakker, skal anvendes til at stimulere en retfærdig grøn omstilling. Næste skridt er nu, at henstillingerne skal diskuteres blandt regeringerne i Rådet.

Kommissionen sætter fokus på ungdomsåret

Kommissionen afholdt deres årlige Brussels Economic Forum. På forummet samler Kommissionen hvert år førende økonomer og eksperter for at diskutere den europæiske økonomi. Temaet for årets forum var, hvordan man sikrer den europæiske økonomi for fremtidige generationer.

For at undersøge temaet havde Kommissionen bl.a. inviteret forskellige økonomer og andre eksperter, som fik muligheden for at komme med deres perspektiv. En af eksperterne var den amerikanske finansminister, Jannet L. Yellen.

Yellen indledte sit indlæg med at fastslå, at der er mange udfordringer, der skal tackles for at sikre økonomien for de fremtidige generationer. Hun beskrev, hvordan ungdommen vokser op i en verden, hvor geopolitiske udfordringer og globale kriser påvirker økonomien. Samtidig fastslog Yellen, at fremtidens økonomi afhænger af, at man sikrer den grønne omstilling. For de kommende generationer er det ikke længere nok at finde et godt betalt arbejde, for klimaudfordringerne skal i fokus for at sikre fremtiden.

Det økonomiske forum understregede, hvor vigtig den grønne omstilling er for at sikre de fremtidige generationer. FH mener, at det er afgørende, at lønmodtagere inddrages for at sikre en grøn og retfærdig omstilling.

Læsetips

ILO har præsenteret en rapport om genopretningen af arbejdsmarkedet. Globale kriser og stigende ulighed besværliggør genopretningen.

Kommissionen er kommet med sine årlige anbefalinger i landerapporten for Danmark 2022. Rapporten viser, at der er en robust økonomisk genopretning, men der er udfordringer i forhold til den grønne omstilling.

Det sker

31. maj – ØSU

ØSU holder en offentlig høring om beskatning af hjemmearbejde, der er blevet en udfordring som følge af pandemien. Læs mere om høringen her.