Høring over ny bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SUbekendtgørelsen)

FH takker for modtagelsen af høring over ny bekendtgørelse om SU. FH har følgende bemærkninger til høringen. Det er uklart, om forslaget vil omfatte hele forældrekredsen, eller alene vedrører hvis moderen er SU-modtager.

Helt konkret, hvis den fødende ikke er SU-modtager, men lever af
arbejdsindkomst, vil den anden forældre så være omfattet af reglerne om ekstra klip pga. forældreskabet?

I den nye barselslovgivning bliver der for første gang taget højde for såkaldte regnbuefamilier, hvor flere (også sociale) forældre kan dele den øremærkede barsel.

FH mener, at uddannelsesstøtte bør afspejle denne udvikling ellers vil SU-systemet fremstå som mere restriktiv og gammeldags end lovgivningen på det danske arbejdsmarked.


Med venlig hilsen
Nanna Højlund