Ulighed i Europa skal bekæmpes, siger beskæftigelseskommissæren

Der er ikke lige muligheder på tværs af de europæiske grænser, viser en ny undersøgelse af Friedrich Ebert Stiftung. Resultater fra 8 europæiske lande blev i mandags diskuteret, da Foundation of European Progressive Studies og Friedrich Ebert Foundation afholdt en konference om sociale, økonomiske og regionale forskelle i Europa.

Konferencens hovedtaler var beskæftigelseskommissær Nicolas Schmit, som vil reducere uligheden i Europa både mellem stater og internt i lande. Nicolas Schmit fastslog, at det ikke er muligt at bygge et solidt Europa på et fundament af store økonomiske og sociale forskelle.

Beskæftigelseskommissærens løsninger for at mindske uligheden var bl.a. at investere i unge, uddannelse og livslang læring. Forbedringer af arbejdstageres færdigheder og lønforhold vil også rette op på uligheden ifølge kommissæren.

Derudover kastede Nicolas Schmit et blik på den grønne og digitale omstilling af arbejdsmarkedet. Her lagde han vægt på, at EU skal lære af fortidens fejl og sikre en fair omstilling af arbejdsmarkedet.

I FH bakker vi op om at bekæmpe ulighed og sikre en retfærdig grøn omstilling ved at investere i uddannelse og forbedre arbejdstageres færdigheder. Sidste år vedtog FH en grøn helhedsplan med sit bud på, hvordan vi i fællesskab kan håndtere klimaudfordringen, herunder hvordan vi løser de forbundne samfundsudfordringer, skaber flere gode job og sikrer en retfærdig grøn omstilling. Helhedsplanen er oversat til engelsk og kan findes på www.greentransitiontogether.com, hvor vi samtidig deler eksempler på grøn omstilling i praksis – ude på arbejdspladserne.

Parlamentet kræver handling efter nye skatteafsløringer 

Nye lækkede dokumenter med navnet Pandora-papirerne afslører, at velhavende personer placerer deres formuer i skattely. Efter afsløringerne kom skatteunddragelse på dagsordenen på onsdagens plenarforsamling i Strasbourg. Parlamentet krævede mere ambitiøs lovgivning, internationale regler og hurtig handling.

Skattekommissær Paolo Gentiloni deltog i debatten, hvor han påpegede, at Kommissionen allerede har øget skattetransparensen. Derudover lovede kommissæren at komme med lovgivning for at bekæmpe skuffeselskaber, som alene oprettes af skattehensyn, inden udgangen af i år. Endelig pointerede Paolo Gentiloni vigtigheden af, at medlemsstaterne implementerer den allerede vedtaget lovgivning.

Som repræsentant for Rådet konkluderede den slovenske udenrigsminister, at der var bred enighed om at bekæmpe hvidvask af penge, skatteunddragelse og skatteundgåelse.

I FH ønsker vi mere gennemsigtighed om virksomheders skattebetalinger, og derfor bifalder vi udviklingen i Rådet. Samtidig er vi enige i Parlamentets krav om internationale regler, hvorfor vi ser frem mod dagens møde i OECD, hvor de sidste detaljer om to søjler forhandles. Søjlerne viser vejen til at indføre en fælles global opgørelsesmetode samt en global minimumsbeskatning af virksomheder.

Det europæiske arbejdsmarked er (næsten) tilbage på sporet

Den europæiske økonomi og det europæiske arbejdsmarked er ved at komme sig efter COVID-19-pandemien viser en ny kvartalsrapport, som Kommissionen udgav i fredags. Rapporten konkluderer, at det europæiske BNP samt beskæftigelsen næsten er tilbage på samme niveau som før pandemiens udbrud.

Kvartalsrapporten fokuserer særligt på, hvilken påvirkning naturkatastrofer, som f.eks. oversvømmelser, har på arbejdsmarkedet. Skader forårsaget af oversvømmelser har en væsentlig længere negativ langtidseffekt på arbejdsmarkedet end COVID-19-pandemien. Efter en oversvømmelse går der mindst 6 år, før produktiviteten igen er den samme som før, og gennemsnitslønnen er efter 8 år stadig ikke tilbage på niveauet som før naturkatastrofen.

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed flytter til Slovakiet

Slovakiet og Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) underskrev i mandags en aftale, som etablerer agenturet i den slovakiske hovedstad Bratislava. Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed blev oprettet i 2019 og flytter efter års forsinkelse fra Bruxelles til Bratislava.

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed arbejder bl.a. for, at EU-lovgivningen bliver anvendt og håndhævet på en konsekvent og effektiv måde samt hjælper EU-landene med at bekæmpe f.eks. social dumping.

Det forventes, at Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed er fuldt operationel i 2024.

Læsetips

Mandag offentliggjorde Europa-Parlamentet en rapport, der undersøger COVID-19-pandemiens påvirkning på unges økonomiske og sociale situation med særligt fokus på beskæftigelse. Rapporten konkluderer, at unge er blevet ramt disproportionalt af pandemien som resultat af højere ledighed og færre arbejdstimer.

Bruegel udgav i tirsdags en rapport om den digitale omstilling på arbejdsmarkedet ud fra et skatteperspektiv. I rapporten stilles spørgsmålstegn ved, om der bør laves en skat på robotter, når de erstatter medarbejdere på arbejdsmarkedet.