Kunstig intelligens med fokus på arbejdstagere og ligestilling

Det Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) holdte onsdag og torsdag plenarforsamling. På dagsordenen var bl.a. afstemning om en udtalelse angående Kommissionens forslag til regulering af kunstig intelligens.

Der var i ØSU tilfredshed med Kommissionens forslag om at sætte sundhed, sikkerhed og grundlæggende retligheder i centrum for reguleringen af kunstig intelligens. Dog efterlyste ØSU en garanti for, at arbejdstagerne og arbejdsmarkedets parter inddrages og oplyses fuldt ud i beslutningsprocessen om brugen af kunstig intelligens på arbejdspladsen.

I Rådets arbejdsgruppe om sociale spørgsmål var kunstig intelligens også på dagsordenen til dagens møde, hvor temaet blev drøftet ud fra et ligestillingsperspektiv. Baggrunden for diskussionen var et udkast til rådskonklusioner, som omhandlede kunstig intelligens’ betydning for ligestilling. Her opfordrede Rådet bl.a. Kommissionen og medlemslandene til at tilskynde kvinder til at deltage i udviklingen af kunstig intelligens.

Ny forskning undersøger platformsarbejde

Platformsarbejde har for alvor taget fart under COVID-19. Det viser en ny rapport fra European Centre of Expertise in the field of labour law, employment and labour market policies. Rapporten blev udgivet af Kommissionen den 16. september og præsenterer den nyeste evidens inden for platformsarbejde.

I rapporten undersøges bl.a., hvad der karakteriserer platformsarbejdere, og hvilke udfordringer den hastige fremgang af platformsarbejde har medført i medlemsstaterne.

Rapporten konkluderer, at platformsarbejdere i de fleste tilfælde er unge mellem 18-29 år – og oftest mænd. Nogle af udfordringerne, som platformsarbejdere oplever, er mangel på jobstabilitet og irregulær lønindkomst.

Bedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladser

I begyndelsen af september afholdte Fagbevægelsens Hovedorganisation sammen med 3F’s kontor i Bruxelles et virtuelt arrangement om Kommissionens nye arbejdsmiljøstrategi. Med perspektiver fra både en politiker, en praktiker, en forsker og en repræsentant fra Kommissionen blev den digitale omstilling og nye arbejdsformers påvirkning af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed diskuteret.

Det danske medlem af Europa-Parlamentet fra Socialdemokratiet, Marianne Vind, gav den politiske vinkel som ordfører for Parlamentets rapport om EU’s arbejdsmiljøsstrategi. Marianne Vind understregede, at arbejdsmiljøet aldrig er den enkelte arbejdstagers ansvar, og hun efterspurgte samtidig mere regulering på arbejdsmiljøområdet.

Der var enighed blandt deltagerne om højere ambitioner på arbejdsmiljøområdet, håndhævelse af de eksisterende regler nationalt samt mere medarbejderdeltagelse og social dialog.

I FH mener vi, at arbejdsmiljøet skal forbedres. Derfor har FH foreslået 17 konkrete indsatser, der kan sikre et sundere og bedre arbejdsmiljø til gavn for alle.

Temaet for næste arrangement er platformsbeskæftigede og atypiske ansatte. Nikolaj Villumsen, medlem af Europa-Parlamentet for Venstrefløjsgruppen, kommer og giver sit perspektiv på området. Datoen for arrangementet er endnu ikke fastsat.

Læsetips

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelser har i midten af september udgivet en rapport om efter- og videreuddannelse af voksne i Europa. På baggrund af over 40.000 interviews viser rapporten, at voksne støtter op om muligheder for efter- og videreuddannelse som led i livslang læring.

Det sker

27. og 30. september – Europa-Parlamentet

Mandag mødes Parlamentets beskæftigelsesudvalg for bl.a. at drøfte beskyttelse af arbejdstagere mod asbest. Torsdag er det løntransparens, der er på beskæftigelses- og ligestillingsudvalgets fælles dagsorden. Dagsordenerne kan findes her, og link til webstream kan findes her.

28. september – European Trade Union Confederation

Den europæiske fagbevægelse afholder tirsdag en konference om at få platformsvirksomheder til at overholde reglerne. Dagsordenen for konferencen kan findes her, og tilmeldingslink kan findes her.

30. september – The Left

Venstrefløjsgruppen i Europa-Parlamentet afholder torsdag et arrangement, hvor alternativer til prekarisering og digitale platforme sættes til debat. Programmet til eventet kan findes her.