Kommentaren kommer på baggrund af de netop offentliggjorte tal for ansøgninger til de videregående uddannelser.

Sammenlignet med sidste år, hvor rekordmange blev tilbudt en plads på en videregående uddannelse, er der tale om et fald på 2.101 optagne.

”Det er færre end sidste år, men stadig mange – og det er så vigtigt, at vi uddanner dygtige unge mennesker, som kan forme og udvikle vores samfund, så stort tillykke til alle dem, der er blevet optaget”, siger Nanna Højlund.

Bekymrende nedgang i velfærdsuddannelserne

Nedgangen i optaget dækker over et mindre fald på erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne på henholdsvis 1 og 2 procent, svarende til 119 og 570 optagne. Optaget på universitetsbacheloruddannelserne er faldet med 5 procent, svarende til 1.412 optagne.

Det er ikke mindst pædagoguddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, læreruddannelsen og socialrådgiveruddannelsen, der har oplevet en nedgang i optaget. De fire velfærdsuddannelser har sammenlignet med sidste år optaget knap 580 færre, og det er en udvikling, der bekymrer Nanna Højlund:

”På længere sigt kommer vi til at mangle mange tusinde med en kort og en mellemlang videregående uddannelse. Vi står foran en ambitiøs grøn omstilling af vores samfund, og samtidig ved vi, at vi kommer til at mangle beskæftigede inden for velfærdsprofessionerne. Derfor havde jeg også gerne set, at endnu flere unge havde søgt de korte og mellemlange videregående uddannelser. For mig at se bliver vi nødt til at kigge på, om der er et fornuftigt match mellem de videregående uddannelser og fremtidens behov for arbejdskraft”, siger Nanna Højlund.

Pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen er med et optag på henholdsvis 4.781 og 4.112 de to uddannelser, der har det største optag.