Dykker man lidt ned i strategien, så er der da også en del positivt at læse.

Med Kommissionens udspil viser de os, at de ikke glemmer lønmodtagernes arbejdsmiljø i omstillingen.

Bente Sorgenfrey

”I FH er vi glade for, at EU prioriterer arbejdsmiljøområdet. I en tid, hvor COVID-19 har presset arbejdsmiljøet, og hvor den grønne og digitale omstilling brager derudaf i Europa, er det vigtigt at sikre lønmodtagernes sundhed og sikkerhed. Med Kommissionens udspil viser de os, at de ikke glemmer lønmodtagernes arbejdsmiljø i omstillingen”, siger Bente Sorgenfrey.

Det er glædeligt, at Kommissionen har fokus på tre vigtige hovedmål i de kommende år. For det første er forandringer i forbindelse med den grønne, digitale og demografiske omstilling et fokus i strategien.

Derudover fokuserer strategien på forbedret forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede lidelser. Endelig har COVID-19 også sat sit spor i strategien, hvor Kommissionen ønsker et øget fokus på beredskabet til eventuelle fremtidige sundhedskriser.

Brug for løft i tilsynsindsatsen

Af konkrete initiativer, som er værd at fremhæve søsætter Kommissionen en nultolerancetilgang til arbejdsrelaterede dødsfald (Vision Zero), dvs. både i form af ulykker og arbejdsrelaterede lidelser. Endelig fortsætter deres arbejde på en række centrale områder, herunder ikke mindst arbejdet med at sætte grænseværdier for farlige kemiske stoffer.

Der er alvorligt brug for et løft i tilsynsindsatsen generelt i EU, og netop dette er ekstremt vigtigt for, at der ikke konkurreres på arbejdsmiljøet.

Morten Skov Christiansen

”Med strategien fortsætter Kommissionen det gode arbejde med grænseværdier som forventet. Hvad jeg dog er endnu mere begejstret over, og som jeg ikke havde turdet håbe på er, at Kommissionen i strategien direkte beder EU’s medlemslande om at steppe op på håndhævelsesdelen. Der er alvorligt brug for et løft i tilsynsindsatsen generelt i EU, og netop dette er ekstremt vigtigt for, at der ikke konkurreres på arbejdsmiljøet. I Danmark har Arbejdstilsynet fået flere midler efter en årrække med et stort dyk i tilsynsindsatsen. Hvad vi mangler er derfor bl.a. at sikre stabilitet i bevillingerne. Det håber jeg, at EU’s opfordring kan hjælpe med”, siger Morten Skov Christiansen.

Nødvendigt med konkret handling

Det er dog ikke alt i strategien, der vækker lige stor begejstring.

”Selvom jeg er rigtig glad for, at der i strategien er fokus på psykisk arbejdsmiljø, så ærgrer det mig, at Kommissionen ikke er mere ambitiøs. Skal vi for alvor rykke på dette område, så bør Kommissionen sætte gang i arbejdet med at lave et direktiv, dvs. specifikke regler om psykisk arbejdsmiljø”, siger Morten Skov Christiansen.

I Kommissionens tidligere arbejdsmiljøstrategi indgik allerede en anerkendelse af, at psykisk arbejdsmiljø og stress er et meget stort problem på tværs af EU, som ikke er koblet med tilstrækkelige initiativer. Det skyldes, at initiativerne endnu en gang bygger på mere vejledning og på at skabe opmærksomhed på emnet. Men den opmærksomhed har vi allerede. Nu er det nødvendigt med konkret handling.