Med aftalen indføres et nyt optagelsessystem, som skal løse de udfordringer, der er i forhold til et spinkelt elevgrundlag i provinsen og en mere balanceret elevsammensætning i byerne.

Aftalen berører ikke de politiske målsætninger om at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, og det havde ellers været naturligt, fordi det netop er et spørgsmål om kapacitetsstyring.   

I 2030 kommer vi til at mangle ca. 100.000 faglærte, og jeg havde gerne set, at politikerne allerede nu havde forholdt sig til, hvordan vi får løst den udfordring. Det er en bunden opgave, som vi skal have løst

Nanna Højlund

”I 2030 kommer vi til at mangle ca. 100.000 faglærte, og jeg havde gerne set, at politikerne allerede nu havde forholdt sig til, hvordan vi får løst den udfordring. Det er en bunden opgave, som vi skal have løst”, udtaler Nanna Højlund.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne står bag aftalen.

Læs hele aftalen