Spansk lov om platformsarbejdere giver vind i sejlene

For en måned siden vedtog den spanske regering en ny lov, der fastslår, at platformsarbejdere skal anerkendes som arbejdstagere og dermed også har ret til de samme arbejdsvilkår. Spanien er det første EU-land, der vedtager en sådan lovgivning, efter at der både nationalt i medlemslandene og i EU-regi har været debat om, hvorvidt platformsarbejdere bør betragtes som arbejdstagere eller som selvstændige.

I FH mener vi, at det – under nøje hensyntagen til den danske model – skal være klart, hvornår en platformsarbejder har arbejdstagerstatus, og at alle platformsarbejdere, som reelt ikke nyder den selvstændiges rettigheder, opnår arbejdstagerstatus. Platformsarbejdere skal anerkendes som arbejdstagere og have del i de samme arbejdsvilkår- og rettigheder. Et kommende EU-initiativ må ikke skabe en tredje gruppe på arbejdsmarkedet.

Til et webinar om konsekvenserne af den nye lovgivning fremhævede repræsentanter fra den spanske fagbevægelse, at den nye lov er et vigtigt skridt for platformsarbejderes rettigheder, men at der stadig er behov for mere lovgivning.

Den spanske fagbevægelse udtrykte især ærgrelse over, at loven kun vedrører cyklister, der arbejder for platformsvirksomheder. Derfor mangler der fortsat lovgivning, der forbedrer arbejdsvilkårene for bilister, undervisere, babysitters og andre grupper af platformsarbejdere.

Ny direktør for Eurofound vil styrke social dialog

Eurofounds nyvalgte direktør, Ivailo Kalfin, var tirsdag til høring i Parlamentets beskæftigelsesudvalg, hvor medlemmerne stillede spørgsmål til hans visioner for Eurofounds kommende arbejde.

Eurofound er et EU-agentur, hvis mission er at lave forskning og analyser til EU og arbejdsmarkedets parter om beskæftigelse, sociale forhold og arbejdsvilkår.

Ivailo Kalfin er fra Bulgarien og har erfaring som både udenrigsminister og beskæftigelsesminister i den bulgarske regering. Derudover er han tidligere medlem af Europa-Parlamentet for den socialdemokratiske gruppe.

Til høringen fortalte Kalfin, at han vil arbejde for en styrket dialog med arbejdsmarkedets parter. Gennem et målrettet fokus i rapporter og statistikker vil Eurofound belyse problematikkerne ved, at flere og flere arbejdstagere er i prekært arbejde og ikke er dækket af overenskomster. Dette skal give arbejdsmarkedets parter musklerne til at sikre dækning for flere arbejdstagere.

Digital platform skal sikre borgernes indflydelse i konferencen om Europas fremtid

EU besluttede i sidste måned at etablere en konference om Europas fremtid, som skal danne grundlag for drøftelser med medlemslande, interesseorganisationer og europæere omkring EU’s virke og politiske prioriteter i fremtiden.

EU har bebudet, at borgerne i høj grad vil blive inddraget i konferencens arbejde. Den 19. april vil EU lancere en digital borgerplatform, hvor europæerne kan komme med input og idéer til Europas fremtid.

Tirsdag blev konferencens format drøftet til møde i Parlamentets udvalg for konstitutionelle anliggender. Her blev det fremhævet, at det er afgørende, at borgerplatformen når ud til europæere, der ikke normalt engagerer sig i EU-politik og også når ud til de personer, der er kritiske over for EU.

Derudover vil EU etablere en række borgerpaneler i forbindelse med konferencen. Borgerpanelerne skal bestå af tilfældigt udvalgte europæere, som får til ansvar at diskutere de forskellige forslag og idéer, som borgerne bringer i spil på den digitale platform. Borgerpanelerne vil løbende præsentere sine konklusioner til EU, hvilket gerne skulle sikre, at borgernes forslag fører til konkret handling fra EU’s side.

EU styrker beskatningen af platformsøkonomien

Digitale platformes aktiviteter har indtil nu ikke været en del af EU’s direktiv om administrativt samarbejde på skatteområdet. Men det er slut nu. Der er nemlig vedtaget en ændring af direktivet, hvor operatører af digitale platforme pålægges en indberetningspligt om deres sælgeres indtægter.

Forslaget skal bidrage til medlemslandenes skattemyndigheder har forudsætningerne for at beskatte borgere, som f.eks. sælger varer eller udlejer bolig via digitale platforme.

I FH er vi af den holdning, at alle skal betale den skat, de skal. Derfor er det gode nyheder, at det er lykkedes for EU at opnå enighed om at omfatte digitale platforme i direktivet.

Læsetips

En ny opgørelse fra Eurostat viser, at EU’s beskæftigelse steg med 0,3 pct. i fjerde kvartal af 2020. Danmark ligger lige på EU-gennemsnittet og oplevede ligeledes en stigning i beskæftigelse på 0,3.

Eurofound har udgivet en rapport, der viser, at der har været et fald i antallet af arbejdsretlige tvister i EU’s medlemslande i 2020. Ifølge Eurofound skyldes det blandt andet coronarestriktioner, som har skabt udfordringer for at arrangere f.eks. strejke og demonstrationer.

Det sker

19. april – Europa-Parlamentet

Mandag afholder Parlamentets beskæftigelsesudvalg møde. Til mødet skal medlemmerne blandt andet drøfte en rapport om beskyttelse af arbejdstagere mod asbest, hvor Nikolaj Villumsen er udvalgets ordfører. Dagsordenen kan findes her, og link til webstream kan findes her.

20. april – Eurofound

Tirsdag afholder Eurofound et webinar om påvirkningen fra kunstig intelligens på vores økonomi og arbejdsmarked. Mere information og tilmeldingslink kan findes her.

20. april – GUE-NGL

Parlamentets venstrefløjsgruppe GUE-NGL afholder tirsdag et webinar om kunstig intelligens’ konsekvenser for grundlæggende rettigheder. Mødet har blandt andet deltagelse af Europas Faglige Sammenslutning. Mere information og tilmeldingslink kan findes her.

21. april – Europa-Kommissionen

Kommissionen vil onsdag præsentere en ny hvidbog med en strategi for brug af kunstig intelligens.

21. april – Europa-Kommissionen

Onsdag vil Kommissionen præsentere et revideret direktiv vedrørende krav til virksomheders rapportering af ikke-finansielle oplysninger. Direktivet stiller blandt andet krav til virksomheders rapportering af socialt ansvar og behandling af ansatte.

21. april – Europa-Kommissionen

Onsdag præsenterer Kommissionen en ny strategi for globalt samarbejde om forskning, innovation, uddannelse og unge. Strategien skal sætte retningen for, hvordan EU og resten af verden kan udvikle bæredygtige løsninger, der får os sikkert igennem den grønne og digitale omstilling.

21. april – Europa-Kommissionen

Kommissionen vil onsdag præsentere en meddelelse om klimaforandringer og bæredygtige finansielle investeringer.

22. april – Europa-Parlamentet

Torsdag afholder Parlamentet en høring om løntransparens i lyset af Kommissionens forslag på området. Til høringen deltager næstformand i Kommissionen Vera Jourova, samt repræsentanter fra Europas Faglige Sammenslutning og Dansk Arbejdsgiverforening. Dagsordenen kan findes her, og høringen kan webstreames her.