Parlamentet kalder på handling for et nyt globalt skattesystem

Tirsdag vedtog Parlamentets økonomiudvalg med et stort flertal et beslutningsforslag om et nyt skattesystem, der skal sikre retfærdig beskatning af digitale virksomheder og indføre et minimumsniveau for selskabsskat i EU.

FH arbejder for et fair og effektivt indre marked, hvor multinationale selskaber betaler skat i det land, hvor overskuddet skabes. Her er Parlamentets beslutningsforslag et skridt i den rigtige retning.

For at beslutningsforslaget kan føre til lovgivning, kræver det, at Kommissionen fremsætter et forslag på området. Næstformand i Kommissionen, Margrethe Vestager, deltog tirsdag i debat med Parlamentet om netop EU’s skattepolitik. Her var Vestager positivt stemt over for Parlamentets rapport og fremhævede, at Kommissionen vil præsentere et initiativ om digital beskatning i juni 2021.

Derudover var Parlamentet og Vestager enige om, at EU bør gå fuldbyrdet ind i de igangværende OECD-forhandlinger om et nyt globalt skattesystem. En aftale i OECD-regi vil betyde, at et stort antal lande vil blive omfattet af aftalen, hvilket ifølge Vestager vil være afgørende med henblik på at sikre en effektiv beskatning af digitale virksomheder, der er til stede i størstedelen af verdens lande.

Flere udsatte børn skal deltage i pasningsordninger

Onsdag præsenterede Kommissionen en ny strategi for børns rettigheder, som skal nedbringe antallet af udsatte børn i Europa. I dag er 18 mio. børn i risiko for fattigdom og social eksklusion.

Kommissionen sætter blandt andet fokus på pasningsordninger og tidlig uddannelse. Udsatte børn – og særligt børn med anden etnisk baggrund – er i langt mindre grad i pasningsordninger end andre børn. Derfor vil Kommissionen gennem tilskudsordninger give bedre adgang til pasningsordninger og tidlig uddannelse for udsatte børn.

Derudover vil Kommissionen opstille nye målsætninger for ”Barcelona-målene”, som er en række pejlemærker for antallet af børnehave- og vuggestuepladser i medlemslandene. Barcelona-målene har til formål at sikre den bedst mulige balance mellem arbejde og fritid for forældre, således at flest mulige kan tage del i arbejdsmarkedet.

Øget beskæftigelse skal sikre personer med handicap mod social eksklusion

Onsdag var ligestillingskommissær Helena Dalli til debat i EU’s økonomiske og sociale udvalg om Kommissionens strategi for rettigheder for personer med handicap. Strategien sætter blandt andet retningen for øget inklusion på arbejdsmarkedet af personer med handicap.

FH arbejder for et arbejdsmarked, som alle kan deltage i og som er kendetegnet ved inklusion og gode muligheder for personer med handicap.

Til debatten lagde Dalli vægt på, at strategien opfordrer medlemslandene til at opstille 2030-mål for øget beskæftigelse for personer med handicap. I dag er kun halvdelen af europæere med handicap i beskæftigelse. Da beskæftigelse er det bedste værktøj mod social eksklusion og fattigdom, er det ifølge Dalli afgørende, at medlemslandene øger beskæftigelsen.

Dette vil Kommissionen støtte medlemslandene til gennem vejledninger om, hvordan de kan gøre arbejdsmarkedet mere inkluderende. Kommissionen vil løbende overvåge medlemslandenes fremskridt på området.

Von der Leyen lover stor inddragelse af arbejdsmarkedets parter

Onsdag aften mødtes kommissionsformand Ursula von der Leyen og formand for Det Europæiske Råd Charles Michel med arbejdsmarkedets parter til trepartstopmøde.

Til mødet blev det kommende EU-topmøde i Porto drøftet. Von der Leyen og Michel lagde begge vægt på, at topmødet vil have EU’s sociale dagsorden som sit hovedfokus, samt at arbejdsmarkedets parter kan forvente en høj grad af inddragelse.

Derudover blev EU’s genopretning drøftet. Både Den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS) og BusinessEurope understregede, at EU’s støtteordninger har været afgørende for at undgå et drastisk fald i beskæftigelse under coronakrisen.

EFS fremhævede især SURE-instrumentet, som dækker over særlige langtidslån fra EU udbetalt til medlemslandene for at understøtte lønkompensationsordninger. EFS appellerede til, at flere medlemslande gør brug af SURE, så vi kan fastholde en fortsat høj beskæftigelse i Europa.

Læsetips

Europa-Parlamentets forskningsenhed har udgivet en rapport om en bæredygtig europæisk økonomi i tiden efter coronakrisen. Rapporten konkluderer, at en for hurtig ophævelse af de nuværende støtteordninger til virksomheder kan føre til en markant stigning i arbejdsløshed.

En ny rapport fra tænketanken Friedrich Ebert Stiftung opstiller en række anbefalinger til den kommende konference om Europas fremtid med målet om et mere demokratisk EU. Det anbefales blandt andet, at konferencen bør føre til en ny valgproces for kommissionsformanden, hvor det er Parlamentet, der står for udvælgelsen.

Den Europæiske Fagbevægelses Forskningsinstitut har udgivet en rapport om sundhed på arbejdspladsen under coronapandemien. Rapporten konkluderer, at arbejdstagerne med de laveste lønninger også er dem, der har den største risiko for at blive smittet med corona på arbejdspladsen.

Det sker

Den 29. marts – Den Europæiske Faglige Sammenslutning

EFS afholder mandag en online præsentation om platformsarbejdere i Spanien, som er det første EU-land, der har meddelt platformsvirksomheder i landet, at platformsarbejdere skal anerkendes som arbejdstagere. Præsentationen vil kunne følges på livestream kl 12:45 her.

Den 31. marts – Den Europæiske Fagbevægelses Forskningsinstitut

Onsdag afholder Den Europæiske Fagbevægelses Forskningsinstitut et webinar om jobgarantiordninger som et værktøj til sikre en socialt retfærdig omstilling af arbejdsmarkedet. Mere information og tilmeldingslink kan findes her.

Fagbevægelsens Hovedorganisation ønsker alle en god påske!

Vi er tilbage med en ny udgave af nyhedsbrevet den 9. april.