Kommissionens direktivforslag er meget detaljeret og indeholder en række krav til virksomhederne i forhold til at udarbejde kønsopdelte lønstatistikker og sikre større åbenhed og transparens i løndannelsen og lønforskellene mellem mænd og kvinder.

Direktivet indeholder ligeledes bestemmelser om, hvordan ligelønsprincippet skal håndhæves og overvåges nationalt, og om hvordan arbejdstagernes retstilling kan styrkes. Forslaget bygger på en individbaseret ret til lønåbenhed.

Vi skal have nærlæst direktivet og sikre os, at det fuldt ud respekterer vores kollektive aftalemodel og overenskomstsystem

Bente sorgenfrey, næstformand i FH

”I Fagbevægelsens Hovedorganisation ønsker vi mere løntransparens, da ligeløn for arbejde af samme værdi er en grundlæggende ret, som desværre stadig ikke er en realitet alle steder.

Men netop de individuelle EU-rettigheder i forslaget kan risikere at kollidere med vores danske aftalemodel.

Derfor skal vi have nærlæst direktivet og sikre os, at det fuldt ud respekterer vores kollektive aftalemodel og overenskomstsystem, før vi klapper for meget i vores hænder”, siger Bente Sorgenfrey, næstformand i FH. 

Europa-Parlamentet og Rådet skal nu i gang med at behandle forslaget, før det kan vedtages.

LÆS MERE: Pay Transparency: Commission proposes measures to ensure equal pay for equal work