Når nogle af landets klimaeksperter skal mødes og tegne skitsen til fremtidens CO2-beskatning, så har jeg én klar appel, som I kommer til at høre mig gentage: Husk nu lønmodtagerne!

Den grønne omstilling af Danmark er også Fagbevægelsens projekt. Vi vil være med til at løfte opgaven, og vil gøre det ansvarligt – ligesom vi har løftet ansvarligt under coronakrisen.

Selvfølgelig skal lønmodtagernes stemme høres, når en ny klimaafgift skal udformes

Lizette Risgaard

Derfor har vi fremlagt en helhedsplan for en retfærdig grøn omstilling, som opfylder 2030-målet og foreslår klimaafgifter under hensyn til ulighed og konkurrenceevne.

Lønmodtagerne skal høres

I fagbevægelsen har vi ikke blot ekspertisen til at udtænke planer og løsninger – vi repræsenterer også virkeligheden.

Fagbevægelsens Hovedorganisation er fælles talerør for 1,3 mio. murere, mekanikere, elektrikere, sygeplejersker, lærere, gartnere, kontoransatte, fabriksarbejdere og mange andre.

Selvfølgelig skal lønmodtagernes stemme høres, når en ny klimaafgift skal udformes.

Hvis klimaafgiften for alvor skal virke, så bliver der tale om en markant omlægning i milliardklassen. Det får betydning for danske arbejdspladser og risikerer at øge uligheden.

Sammen om grøn omstilling

FH’s helhedsplan indeholder i alt 113 forslag. Den første del af planen foreslår 89 konkrete klimatiltag indenfor 10 områder – fra grønne og socialt bæredygtige indkøb i den offentlige sektor til flere havvindmølleparker og klimaaf- gifter.

Læs mere på sammenomgrønomstilling.dk

Bekymret for uligheden

Vi har et interessefællesskab med erhvervslivet for så vidt angår beskyttelsen af danske arbejdspladser.

Vi skal udforme klimaafgiften sådan, at den medfører reel grøn omstilling og mindre udledning. Men det skal ikke føre til, at produktionen og udledningen bare flytter til et andet land, fordi Danmark går forrest.

Anderledes er det med bekymringen for uligheden. Den deler erhvervslivet ikke.

Her er fagbevægelsen bolværk mod at en ny klimaafgift rammer socialt skæv. I arbejdet vil vi selvfølgelig bidrage konstruktivt, fx med at fordele provenuet fra en klimaafgift på en retfærdig måde. For vi vil gerne tage medansvar.

Vigtig balance

Når jeg skriver dette, er det ikke min intention at ridse skarpe skillelinjer op mellem os lønmodtagere og erhvervslivet. Men jeg mener, at alle parter har noget at skulle have sagt.

En klimaafgift er en kæmpe forandring for både virksomheder og lønmodtagere. Hvis vi ikke rammer en balance, som alle kan se sig selv i, så risikerer opbakningen til klimaafgifterne og selve omstillingen at smuldre.

At undgå ulighed er et mål i sig selv – men det er også en forudsætning for en legitim og langtidsholdbar løsning.

Så kære skatteminister og eksperter: Når man skal finde den rette formel for en klimaafgift, så husk lønmodtagerne. Vi er klar til at løfte endnu en stor samfundsopgave, men vores grønne omstilling skal være socialt retfærdig.

Indlæg bragt i Børsen 28.01.21