”Vi er rigtig glade for, at der er opnået enighed om en aftale mellem EU og Storbritannien. Mere end 40.000 danske arbejdspladser afhænger af samhandelen med briterne. Så det her er rigtig vigtigt for danske lønmodtagere” udtaler Bente Sorgenfrey, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Udtalelsen kommer efter offentliggørelsen af, at det er lykkedes at lande en aftale om de fremtidige relationer mellem EU og Storbritannien.

Fokus på at holde standarder

”Nu ser vi frem til at læse hele aftaleteksten igennem. Vi har særlig opmærksomhed på de dele, der handler om fair konkurrence. For fagbevægelsen er det afgørende, at aftalen indeholder bestemmelser, der kan dæmme op for, at briterne kan sænke deres standarder. Vi vil se nøje efter, hvordan det er sikret”, siger Bente Sorgenfrey.

”Men, vi skal også se på andre dele af aftalen. Det gælder både fiskeriet, der som bekendt er en dansk mærkesag, hvor mange tusinde arbejdspladser er afhængige af, at der kan fanges fisk i britisk farvand”.

”Og så er det også af stor betydning, hvordan man er nået til enighed om at koordinere sociale sikringsordninger. Altså, hvordan man er sikret i forhold til sygdom og arbejdsløshed, når man som dansker arbejder i Storbritannien” slutter Bente Sorgenfrey.