CO-industri har anmodet Professor, dr. jur. Jens Kristiansen om at vurdere Kommissionens direktivforslag om passende mindstelønninger. Læs notatet her.