Den sociale velfærd afhænger af mange komplekse faktorer, der ofte spiller sammen og indvirker på hinanden.

FH har i samarbejde med CASA og Tal & Analyse fået udviklet FH’s sociale Velfærdsindeks til løbende at måle temperaturen på de velfærdsmæssige og sociale problemer i Danmark med henblik på at sætte socialpolitikken højere på dagsordenen, og på den måde medvirke til at understøtte FH’s mål om et trygt, demokratisk og solidarisk samfund.

FH’s sociale velfærdsindeks bygger på 25 indikatorer fordelt på syv områder:

  1. Helbredsproblemer: dårligt helbred, aktivitetsbegrænsninger, langvarig sygdom.
  2. Utryghed: ofre for kriminalitet, frygt for kriminalitet, økonomisk utryghed i forhold til henholdsvis dagpenge og kontanthjælp.
  3. Arbejdsløshed: bruttoledighed, langtidsledighed, ufrivillig deltidsbeskæftigelse.
  4. Økonomiske problemer: økonomisk fattige, svært at få pengene til at slå til, bagud med regninger.
  5. Sociale konsekvenser: dårlige sociale relationer, selvmord, udsættelser af lejemål, dårlige betalere.
  6. Socialt udsatte: langvarig passiv forsørgelse, udsatte unge, ikke fuldført grundskolen, ingen kompetencegivende uddannelse.
  7. Dårlige opvækstvilkår: børnefamilier uden forældre i beskæftigelse, social arv i uddannelse, børnefattigdom.

FH’s sociale velfærdsindeks gør det muligt at følge udviklingen i det danske velfærdssamfund i tid og hvert år framover. I denne præsentation af det sociale velfærdsindeks er udviklingen fra 2010 til 2018 belyst.

Læs FH’s sociale velfærdsindeks

Status for 2010-2018