Portugal forbereder sig på EU-formandskabet

Første januar 2021 overtager Portugal EU-formandskabet efter Tyskland. Et formandskab som kommer til at stå i genopretningens tegn. Ikke blot arbejdsmarkederne og økonomien skal genoprettes efter pandemien. Også håbet og tilliden til Europa som garant for demokrati og ordentlige arbejds- og levevilkår skal genoprettes.

Det var budskabet i den portugisiske beskæftigelsesminister Ana Mendes Godinho’s tale til lønmodtagergruppen i Det Økonomiske og Sociale Udvalg i denne uge. Ifølge ministeren er valget enkelt: ”social fred eller opbrud”.

Til brug for genopretningen giver formandskabet topprioritet til at få udarbejdet en konkret køreplan for, hvordan medlemslandene og EU sætter handling bag principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder. 

Også livslang læring, social dialog, styrkelse af de kollektive aftalemodeller og partssamarbejdet ude på arbejdspladserne står højt på portugisernes arbejdsplan. Ifølge ministeren tror portugiserne også på en politisk aftale i Rådet om mindstelønsdirektivet i juni måned 2021.

Kommissionen fremlægger handlingsplan for integration og inklusion

Tirsdag lancerede Kommissionen en handlingsplan, som skal fremme integration og social inklusion i EU. Handlingsplanen er rettet primært til medlemslandene, og ser på asylansøgere, indvandrere og EU-borgere med indvandrerbaggrund og deres muligheder i samfundet.

Ifølge Kommissionen er fx indvandrers færdigheder sværere at vurdere og anerkende, hvilket gør det svært for dem at finde jobs, som afspejler deres færdigheder. Særligt kvinder er i risiko for at arbejde i jobs, som de er overkvalificeret til.

Derudover vil planen støtte iværksættere med indvandrerbaggrund ved at give dem adgang til mere information om deres muligheder for at finansiere deres virksomhed.

Handlingsplanen vil blive gennemført sammen med den kommende handlingsplan om den europæiske sociale søjle, som Kommissionen forventer at fremlægge i starten af næste år.

Brexit varer lige til jul

I takt med at vi begynder at komme i julestemning, nærmer Brexit sig også.

Hvis EU og UK ikke finder hinanden før den 31. december, får vi et hårdt Brexit. Finder parterne hinanden inden for de kommende dage, skal en aftale stadig køres igennem EU-maskineriet og et hav af godkendelsesprocesser før årsskiftet.

Parlamentet har derfor forberedt sig på en ekstra plenarforsamling den 28. december for at behandle en mulig post-Brexit aftale med UK.

Parlamentet er dog ikke de eneste, som muligvis skal i arbejdstøjet mellem jul og nytår. EU skal også have oversat en potentiel aftale til 23 EU-sprog. En proces der normalt tager flere måneder.

Om der kommer en aftale er fortsat et åbent spørgsmål. Michel Barnier fortalte i sidste uge, at der er gjort fremskridt på handel, transport og det juridiske samarbejde. Men der er fortsat stor uenighed om blandt andet fiskeri og level of playing field.

EFS: Medarbejderdemokrati leverer resultater

Torsdag afholdte den europæiske fagbevægelse en virtuel konference om medarbejderinddragelse og demokrati på arbejdspladsen.

Ifølge EFS er demokrati på arbejdspladserne og medarbejderinddragelse en grundsten i et socialt, velfungerende og effektivt arbejdsmarked.

Budskabet er klart: Medarbejderdemokrati leverer resultater.

Forskning viser, at medarbejderinddragelse øger sikkerheden på arbejdspladser, og at arbejdspladser med en høj grad af medarbejderinddragelse leverer flere og bedre resultater. Dette kan eksempelvis ske gennem et tillidsmand- og arbejdsmiljørepræsentantsystem, som vi kender i Danmark.

Forskningen viser også, at demokratiet på arbejdspladserne er truet og på tilbagegang. Når demokratiske institutioner trues, trues demokratiet i dets helhed. Derfor har EFS forsøgt at få Kommissionen til at handle, dog uden held. Nu går fagbevægelsen til Europa-Parlamentet, som bakker op.

Ny rapport om skattely: Verden går glip af 427 milliarder amerikanske dollars om året

Samarbejdsnetværket ’Global Alliance for Tax Justice’ har udgivet deres første økonomiske statusrapport. Rapporten beskriver det sociale tab, som hvert eneste land i verden bliver offer for på grund af skatteunddragelse.

Rapporten viser blandt andet, at landene tilsammen mister mere end 427 milliarder amerikanske dollars om året på grund af international skatteunddragelse. Af de 427 milliarder tabes 245 milliarder udelukkende på grund af multinationale virksomheder, der benytter sig af skattely. Det resterende tab skyldes individuelle personers formuer, der ikke bliver deklareret til myndighederne.

I alt svarer det til at lande, som eksempelvis Danmark, mister ca. 10 pct. af deres årlige sundhedsbudget på grund af skatteunddragelse.

Rapporten viser yderligere at ca. 55 pct. af den globale skatteunddragelse finder sted i europæiske lande, som Storbritannien, Luxemburg, Holland og Schweiz. Lande der ikke fremgår af EU’s sortliste over mulige skattely.

Rapporten er et nyt koncept, og vil fremadrettet udkomme årligt.

Læsetips

Vold i hjemmet påvirker arbejdspladsen, viser en analyse fra OSHA, det europæiske arbejdsmiljø agentur.

Eige, det europæiske institut for lighed blandt kønnene har lavet en håndbog om bekæmpelse af sexisme på arbejdspladsen.

Medlemslande kan sende arbejdstagere ud i en lang ledighed, hvis ikke de investerer i efteruddannelse af ledige, viser en analyse fra CEPS.

En rapport fra Kommissionens Generaldirektorat for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion undersøger europæernes attitude over for forskellige sociale sikringssystemer.

Det sker

Den 30. november – Europa Parlamentet:

Mandag den 30. november er der møde i Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg. På dagsordenen er blandt andet rapporter om retten til at være offline og platformsarbejde. Dagsordenen kan findes her.

Den 30. november – Universitá Di Bologna:

Mandag den 30. november afholder blandt andet Universitá Di Bologna et roundtable arrangement om europæisk mindsteløn under titlen ’EU minimum wage at its last mile: expectations and perspectives’. Mere information om arrangementet kan findes her.

Den 1. december – Rådet:

Tirsdag den 1. november mødes EU’s finansministre. På mødet skal ministrene blandt andet have en generel udveksling af synspunkter om internationale beskatningsspørgsmål. Dagsordenen kan findes her.

Den 2. december – Kommissionen:

Onsdag den 2. december fremlægger Kommissionen ”the European Democracy Action Plan”. Dagsordenen kan findes her.

Den 2. december – Kommissionen:

Onsdag den 2. december præsenterer Kommissionen sin nye strategi for implementeringen af fundamentale rettigheder. Dagsordenen kan findes her.

Den 2. december – Europa-Parlamentet:

Onsdag den 2. december afholdes møde i Europa-Parlamentets økonomi- og valutaudvalg ECON. På dagsordenen er blandt andet EU’s genopretningsplan. Dagsordenen kan findes her.  

Den 2. december – Friedrich Ebert Stiftung:

Onsdag den 2. december afholder det tyske Friedrich Ebert Stiftung et webinar omhandlende mobil arbejdskraft og udnyttelsen af sæson- og migrantarbejdere. Mere information kan findes her.

Den 2. december – Rådet:

Onsdag den 2. december mødes EU’s justitsministre. Her skal de blandt andet diskutere retsstatsprincippet med baggrund i Kommissionens årlige rapport om retsstatssituationen 2020. Dagordenen kan findes her.

Den 3. december – Eurocardres:

Torsdag den 3. december afholder Eurocadres webinaret: ’Workers With Whistles’. Webinaret omhandler fagforeningers muligheder for at sikre whistleblowers rettigheder.

Den 4. december Folketingets Europaudvalg:

Fredag den 4. december mødes Folketingets Europaudvalg. Dagsordenen er endnu ikke offentliggjort, men vil kunne findes her.