FH takker for muligheden for at komme med bemærkninger til høringen om forsøg på transportuddannelserne.

Med udgangspunkt i bilag 2.1, fremgår det af TECs ansøgning, at skolen med forsøget primært forsøger at dæmme op for nogle lokale problemer i forhold til ventetider på køreprøver. FH finder dog forsøget relevant, så længe det sker inden for de rammer og afgrænsninger, der er nævnt i ansøgningen.

FH finder det imidlertid problematisk, at der i forsøget lægges op til, at den fremrykkede undervisning kommer til at foregå efter normal undervisningstid, jf. bilag 2.2. Eleverne vil formentlig være trætte og ikke få det optimale ud af undervisningen. Skolen skal også være opmærksom på, at idet eleverne har en uddannelsesaftale, og der undervises udover normal undervisningstid, så skal eleverne have overtidsbetaling, jf. overenskomstens bestemmelser herom.

FH mener endvidere, at der skal være en meget klar plan for, hvordan forsøget undervejs/efterfølgende evalueres. Blandt andet skal man forholde sig til, hvordan man vil undersøge, om der er indgået flere uddannelsesaftaler, og hvor mange flere uddannelsesaftaler er der indgået, samt hvilken effekt det har på frafaldet, herunder eventuel effekt på ophævede uddannelsesaftaler?