Statsministeren annoncerede i sin åbningstale, at regeringen vil afsætte 10 mia. kr. til den grønne omstilling. En prioritering, der får stor opbakning fra FH-formanden.

”Den grønne omstilling skal i gang. Coronakrise eller ej. Derfor er jeg meget tilfreds med, at regeringen nu afsætter 10 mia. kr. til den grønne omstilling.

Og jeg hæfter mig ved, at statsministeren understreger, at den grønne omstilling ikke må betyde øget ulighed eller tab af arbejdspladser, samtidig med at vi skal sikre velfærden. Den målsætning er jeg helt enig i, siger Lizette Risgaard.

FH Helhedsplan: sammenomgrønomstilling.dk

Jeg vil godt appellere meget indtrængende til højre side i Folketinget om at droppe de helt horrible beskyldninger, om at dårligt helbred er folks egen skyld! Jeg ku’ blive så rasende! Enhver véd, at årtiers hårdt arbejde slider af kroppen

Lizette Risgaard

Brug for ret til tidligere tilbagetrækning

En anden vigtig dagsorden i det nye folketingsår bliver en aftale om tidlig tilbagetrækning. Folketingets partier forhandler i øjeblikket om en aftale, der sikrer folk, der har været mange år på arbejdsmarkedet en ret til tidligere tilbagetrækning. 

”Jeg vil godt appellere meget indtrængende til højre side i Folketinget om at droppe de helt horrible beskyldninger, om at dårligt helbred er folks egen skyld! Jeg ku’ blive så rasende! Enhver véd, at årtiers hårdt arbejde slider af kroppen, siger Lizette Risgaard. 

”Jeg har tillid til, at statsministeren holder sit løfte om at sikre dem, der har været længst på arbejdsmarkedet, en ret til at trække sig tidligere tilbage. Jeg er sikker på, at hun kan finde et Fornuftens Flertal i Folketinget, siger Lizette Risgaard.

Ud af coronaens klør

Statsministeren roste arbejdsmarkedets parter for at tage ansvar for at holde hånden under danske arbejdspladser under coronaen.

”Jeg er helt enig med statsministeren i, at vi i løbet af foråret og sommeren oplevede ”en stjernestund for dansk samarbejde og demokrati”, hvor lønmodtagere, arbejdsgivere og regeringen indgik trepartsaftaler, der betød, at mange tusinde kunne blive i job i stedet for at blive fyret”, siger Lizette Risgaard.

Længe ventet Velfærdslov

FH’s formand er samtidig tilfreds med, at regeringen opfylder løftet om en velfærdslov, der sikrer, at velfærden som minimum følger med befolkningstallet. 

”Det gi’r sig selv, at når vi bliver flere ældre, så er det nødvendigt at afsætte flere penge til velfærd. Det skal velfærdsloven sikre, og det er jeg meget tilfreds med, at regeringen står ved”, siger Lizette Risgaard.

Længe ventet nærhedsreform

FH’s formand er tilfreds med, at regeringen nu sætter gang i arbejdet med den varslede nærhedsreform. 

”Det er på tide, at vi får sparket New Public Management tyranniet til hjørne, og i stedet for overlader flere beslutninger til de medarbejdere og ledere, som til daglig har fingrene i mulden. Med tillid kommer ansvar. Vi har derfor lanceret syv visioner og en række konkrete principper for en nytænkning af måden, de 800.000 offentligt ansatte styres og ledes på”, siger Lizette Risgaard.

Dagpengene skal følge lønudviklingen

Desuden havde FH-formanden håbet, at en reform af dagpengesystemet havde været på regeringens program for folketingsåret 2020-2021.

”Dagpengesystemet skal gøres mere attraktivt ved, at dagpengene fra 2021 følger lønudviklingen. Alt andet er en unødig gambling med vores fleksible arbejdsmarked”, siger Lizette Risgaard.