Den 7. oktober markerer FH sammen med en række søsterorganisationer den globale aktionsdag for anstændigt arbejde (The World Day for Decent Work).

Det sker med en konference, der med afsæt i COVID-19-pandemien sætter fokus på social dialog og kollektive forhandlinger landene omkring Østersøen.

Begrebet anstændigt arbejde (Decent Work) er formuleret af den internationale arbejdsorganisation, ILO, og indebærer ordentlige job kendetegnet ved værdighed og respekt, fair aflønning og et sikkert arbejdsmiljø. Det indebærer også retten til at organisere sig og til at deltage i kollektive forhandlinger. 

Vi har lært meget om betydningen af et tæt samarbejde mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter under coronakrisen, og det er helt oplagt, at vi inspirerer andre lande til at styrke den sociale dialog

Bente Sorgenfrey

Anstændigt arbejde er FN’s verdensmål nr. 8.

Decent Work Day 2020
Konferencen afvikles onsdag den 7. oktober 2020 kl. 09:00-11:00 Den live streames på Facebook og YouTube

I Danmark har arbejdsmarkedets parter været tæt involveret i håndteringen af pandemien. Det har bl.a. medført indgåelsen af trepartsaftalerne om lønkompensation, arbejdsdeling og børnepasning.

Men det er langt fra en selvfølge, at regeringerne inddrager arbejdsmarkedets parter.

Flere af vore nabolande langs Østersøen har en meget svagere tradition for, at regeringer samarbejder med arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger.

– Vi har lært meget om betydningen af et tæt samarbejde mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter under coronakrisen, og det er helt oplagt, at vi inspirerer andre lande til at styrke den sociale dialog. Jeg er helt overbevist om, at denne krise kan bruges til at styrke trepartssamarbejdet i andre lande, siger FH’s næstformand Bente Sorgenfrey. 

Bente Sorgenfrey er også formand for Nordens Faglige Sammenslutning, NFS, som er blandt arrangørerne af arrangementet den 7. oktober

Blandt talerne er FH’s formand Lizette Risgaard og international konsulent i FH, Heidi Rønne. De vil begge dele danske erfaringer til at presse på for, at genopretningen kommer til at give et nødvendigt løft for at skabe anstændigt arbejde.

Du er hermed inviteret til at deltage

Konferencen afvikles onsdag den 7. oktober 2020 kl. 09:00-11:00 Den live streames på Facebook og YouTube

Du kan læse det fulde program på Facebook.

Link til ILO’s definition på Decent Work

Link til ITUC’s hjemmeside