I morgen vågner 69.526 unge op til en besked om, at de er blevet optaget på en videregående uddannelse. Dermed kan rigtig mange unge se frem til at starte på deres drømmestudie efter sommerferien.   

Sammenholdt med sidste år er der tale om en stigning på seks pct. i det samlede optag. Udviklingen er ikke så overraskende, da søgningen til de videregående uddannelser tidligere på måneden viste, at 5.850 flere end sidste år havde søgt om optagelse på en videregående uddannelse.

Samtidig har regeringen og alle Folketingets partier afsat 210 mio. kr. til flere studiepladser på de videregående uddannelser.

Stort tillykke til de unge

”Først og fremmest skal der lyde et stort tillykke til alle de unge, som er blevet optaget på en videregående uddannelse. Det er vigtigt, at vi uddanner dygtige unge mennesker, som kan forme og udvikle vores samfund – og så giver en videregående uddannelse den enkelte et solidt fundament for en god fremtid med mange muligheder,” siger Nanna Højlund næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Glædelig udvikling

Optaget på erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og bacheloruddannelserne er steget med henholdsvis ni pct., fem pct. og fem pct.

Faktisk har det samlede optag på erhvervsakademiuddannelserne aldrig været højere. Eksempelvis er optaget på finansøkonomuddannelsen og markedsføringsøkonomuddannelsen steget med henholdsvis 400 og 214, hvilket svarer til en stigning på 26 pct. og 10 pct.

Den udvikling glæder Nanna Højlund.

”Det er rigtig godt, fordi erhvervsakademierne uddanner vigtig og relevant arbejdskraft til vores private virksomheder. Samtidig er en erhvervsakademiuddannelse en hurtig og god vej til beskæftigelse,” siger hun.

Stigning på velfærdsprofessionsuddannelserne

Tilsvarende er optaget på velfærdsprofessionsuddannelserne som fx pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver og lærer også steget. Hermed er en årrække med faldende optag på pædagoguddannelsen brudt.

Ifølge Nanna Højlund er denne udvikling helt afgørende;

”Velfærdsprofessionerne spiller en helt central rolle i vores velfærdssamfund. Det gælder også dygtige og engagerede pædagoger; de giver vores børn en god og tryg start på livet. Derfor er det skønt, at optaget igen stiger på pædagoguddannelse,” siger Nanna Højlund.

Pædagoguddannelsen er med et optag på knap 5.000 den uddannelse, der har det største optag.