Der er bl.a. fokus på at sikre de nødvendige værnemidler i sundhedssektoren, samtidig med at man også adresserer manglen på det nødvendige sundhedspersonale. Kommissionen fraviger i år de normale budgetkrav, der normalt gælder.

Der er brug for investeringer i både den offentlige og private sektor for at sætte skub i den grønne omstilling og for at sikre et stærkt velfærdssamfund på den anden side af krisen

Bente Sorgenfrey

”Det er positivt, at det tyder på, at Kommissionen har lært af fortidens fejl og denne gang åbner op for at medlemslandene kan investere sig vej ud af krisen.

Der er brug for investeringer i både den offentlige og private sektor for at sætte skub i den grønne omstilling og for at sikre et stærkt velfærdssamfund på den anden side af krisen” udtaler Bente Sorgenfrey

Kommissionen opfordrer også til, at Danmark fremrykker offentlige investeringer, så der kommer yderligere fokus på den grønne og digitale omstilling.

”Det er helt afgørende at denne anledning bliver brugt til at sætte skub i den grønne omstilling i Europa.

Det bidrager både med en masse nye jobs, men er jo også en del af den langsigtede løsning på de store klimaudfordringer vi står midt i” udtaler Bente Sorgenfrey

I en anden boldgade anbefaler Kommissionen også, at Danmark sikrer effektiv overvågning og styrkelse af hvidvasktilsynet.

Udkastet til de landespecifikke anbefalinger kan findes på Kommissionens hjemmeside