Et lovudkast lægger op til at ændre lov om folkeskolen, så der sker en præcisering af vilkårene for elever med funktionsnedsættelse eller anden alvorlig sygdom.

Ændringen vedrører den del af loven, der handler om mulighederne for andet udtræk af prøvefag og etablering af fælles ledelse i forbindelse med skolesammenlægning m.v.

FH hilser præciseringen af loven velkommen. Det er vigtigt, at alle elever, også med funktionsnedsættelse, oplever relevant idrætsundervisning. Prøven ikke er et mål i sig selv, og at det er vigtigt, at alle elever får udfordringer i idræt, uanset evt. funktionsnedsættelser.

Det er samtidig vigtigt, at der vil blive gennemført en evaluering af ordningen, når der er gået tre år.