Regeringen giver alligevel elever på erhvervsskolerne, der skal op til deres svendeprøve, mulighed for at vende tilbage til skolebænken. Dermed får de samme vilkår med skolegang som gymnasieelever, der er i gang med deres afsluttende år. Det var der ikke lagt op til i første omgang i forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) hilser det velkomment, at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil dermed har lyttet til parternes og skolernes råd om delvist at åbne for erhvervsuddannelserne.

Langtfra nok

Det er dog langt fra nok, understreger næstformand i FH, Nanna Højlund.

FH anbefaler, at ministeren her og nu:

  • pointerer over for skolerne, at de har ansvar for at alle elever fastholdes i deres erhvervsuddannelse. Skolerne skal drøfte med eleverne hvordan dette kan gøres.
  • at regeringen så hurtigt, det er sundhedsmæssigt forsvarligt, åbner for skolepraktikken. Målet er samle dem, der mister deres praktikplads, op.

På erhvervsuddannelserne er en stor del af undervisningen baseret på løsning af praktiske opgaver i værksteder. Det betyder, at teori og praksis er svært at skille ad. Derfor er det nødvendigt at åbne for værkstedsundervisning og skolepraktik for alle elever – ikke kun afgangseleverne, mener FH.

Erhvervsskolerne skal udnytte rammerne

Samtidig giver det ikke mening for elever og lærlinge, at de hver dag kan gå på arbejde i deres virksomhed, men ikke kan komme på skole og få lov til at afslutte deres uddannelse.

Derfor er det positivt, at elever, som er på sidste år af deres erhvervsuddannelse, får mulighed for at vende tilbage til skolen, mener Nanna Højlund.

”Nu er det op til skolerne fuldt ud at udnytte de rammer de har fået. Vi har allerede set, at mange erhvervsskoler i samarbejde med de faglige udvalg har fundet fleksible og kreative måder at tilrettelægge undervisning og gennemføre fag- og svendeprøver på,” siger hun.

Hold fast i elever, der kommer i klemme

Nanna Højlund pointerer, at der selvfølgelig stadig er store sundhedsmæssige risici at tage hensyn til.

”De unge skal ikke blive syge på skolen eller bringe sygdom tilbage til deres arbejdsplads. Men der er mange muligheder for at lave god undervisning på forsvarlig måde,” siger hun.

Nanna Højlund understreger, at skolerne har et meget stort ansvar for at fastholde alle deres elever.

”Der er elever, der mister deres elev- eller læreplads i prøvetiden, eller hvis korte aftale løber ud. Et stort antal af dem har ikke mulighed for at vende tilbage til skolepraktik, som fortsat er lukket for dem. Det er helt nødvendigt, at erhvervsskolerne aktivt rækker ud og kontakter disse elever. Skolerne skal sikre, at eleverne bliver fastholdt, indtil de kan få en aftale eller komme i skolepraktik,” siger Nanna Højlund.

Grundforløbselever i klemme

Et meget stor antal elever står i slutningen af deres grundforløb, men mangler en meget stor del af den praktiske undervisning.

”Vi ved, at der altid er et betydeligt frafald i slutningen af grundforløbet. Vi kan frygte at dette problem forværres, hvis eleverne sidder alene hjemme ved en computerskærm. Her er det også nødvendigt, at skolerne gør en ekstra indsats. Samtidig bliver det et problem for disse elever at få en praktikplads, hvis de ikke får de nødvendige praktiske kompetencer,” siger Nanna Højlund.

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter før påske taget initiativer til at elever og lærlinge kan blive fasthold i deres praktikplads.

“Nu er det op til skolerne, at sikre at eleverne ikke falder fra, når skolen har ansvar for dem” siger Nanna Højlund.