Gennem EU-Specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål har FH fået mulighed for at kommentere på EU-rådsformandskabets rådskonklusioner om Bedre Regulering, der blev offentliggjort den 10. januar 2020. Læs høringssvaret her