FH støtter lovforslaget, herunder intensionen om at indføre et strafbelagt forbud mod udbud, herunder markedsføring, formidling eller salg af opgavebesvarelser, eller anden tilsvarende ydelse til eksaminander, der deltager i en prøve eller eksamen på en uddannelsesinstitution på Børne- og Undervisningsministeriets eller Uddannelses- og Forskningsministeriets områder.

FH bemærker dog, at det i praksis kan være svært at bevise, at der er tale om forhold, hvor den, der yder uretmæssig hjælp, er vidende om, at ydelsen vil blive brugt til snyd i forbindelse med en prøve- eller eksamenssituation.