”Vi synes, det er rigtig godt, at Folketinget finder de nødvendige penge til FGU. Det er vigtigt, at der er sikre trygge økonomiske rammer, når den nye uddannelse skal i gang”, siger Nanna Højlund, næstformand i FH.

Den Forberedende Grunduddannelse er målrettet de elever, der ikke umiddelbart er parate til at begynde på en ordinær ungdomsuddannelse. Det er blandt andet elever, der førhen gik på de nu lukkede produktionsskoler, VUC og andre kommunale tilbud.  

Ærgerligt at finansieringen bl.a. findes på erhvervsuddannelserne

Pengene til FGU’en findes bl.a. ved at spare på skolepraktik, bonus til erhvervsskolerne for at indgå praktikpladser, mindre tilskud til de københavnske erhvervsskoler samt ved besparelser på bygningstaxameteret på de almene gymnasier.

”Vi havde helst set, at man havde fundet pengene til FGU et andet sted end på erhvervsuddannelsesområdet. Det er vi ikke tilfredse med. Erhvervsskolerne er vanvittig hårdt pressede i forvejen. Og vi er meget forundrede over, at de besparelser, man foretager, også skal bruges til at finansiere udkantstaxameter til de almene gymnasier. De penge mener vi, at gymnasierne selv skulle have fundet”.

”Vi kommer til at mangle titusinder faglærte i fremtiden. Fremover skal vi samarbejde om at sikre, at der investeres i uddannelse og ikke lukkes huller med de samme penge”, siger Nanna Højlund.