Kommentaren kommer på baggrund af offentliggørelsen af den nye S-regering, der består af 20 nye ministre.

”Med Mette Frederiksen som statsminister kan vi nu endelig se en ende på årelange nedskæringer af vores fælles velfærd og uddannelse– og ikke mindst får vi nu en statsminister, der oprigtigt ønsker et opgør med den stigende ulighed”, siger Lizette Risgaard.

”Jeg har samtidig fuld tillid til, at Mette Frederiksen fortsætter kampen for en tidlig tilbagetrækning for de grupper, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet og har været der i mange år.

Men folket har ikke givet Socialdemokratiet 90 mandater alene, og derfor kræver det jo, at den kommende regering kan skaffe et flertal i Folketinget for en ændring. Fagbevægelsen bidrager meget gerne til at finde løsninger, og derfor er jeg glad for, at den kommende statsminister allerede nu har tilkendegivet at ville indkalde arbejdsmarkedets parter til drøftelser om tidligere tilbagetrækning”.

I en tid, hvor der bliver efterspurgt flere dygtige medarbejdere, bør uddannelse og opkvalificering af både ledige og beskæftigede opprioriteres. Samtidig har vi brug for et solidt sikkerhedsnet, et stærkt arbejdstilsyn og en vedholdende og synlig bekæmpelse af social dumping”.

Lizette Risgaard, Formand i FH

 Gode jobs til alle

”Vi ser også frem til at drøfte med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, hvordan vi styrker beskæftigelsen og forbedrer indsatsen for at få flere i arbejde. Det er der rigtig gode muligheder for nu, hvor dansk økonomi er sund og stærk”.

”I en tid, hvor der bliver efterspurgt flere dygtige medarbejdere, bør uddannelse og opkvalificering af både ledige og beskæftigede opprioriteres. Samtidig har vi brug for et solidt sikkerhedsnet, et stærkt arbejdstilsyn og en vedholdende og synlig bekæmpelse af social dumping”.

”Forudsætningen for, at alle kan klare sig godt på fremtidens arbejdsmarked, er uddannelse. Derfor har det været dybt bekymrende at den borgerlige regering har skåret på uddannelse år efter år.

Det var den helt forkerte vej at gå! Så det glæder mig, at nedskæringerne nu bliver droppet, og at den nye uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og børne- undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil nu sætter fokus på at gøre alle dygtigere i stedet for at skære ned”.

Dansk økonomi er sund og stærk

”Jeg ser frem til, at den nye finansminister Nicolai Wammen sætter sig i spidsen for at føre en økonomisk politik med fokus på, at vi får bekæmpet ulighed og sikret vores fælles velfærd.

Når der kommer flere ældre og flere børn, bør vi afsætte flere penge til daginstitutioner, skoler, plejehjem og hospitaler. Det koster selvfølgelig penge, og derfor er det oplagt at styrke skattekontrollen, så alle betaler den skat, vi har aftalt. Vi behøver de penge i fælleskassen”, siger Lizette Risgaard.

Foto: Scanpix/Ritzau