Da Margrethe Vestager blev inviteret til at tale på torsdagens plenar i ØSU (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg) var det som Konkurrencekommissær, men da hun tændte mikrofonen var hun i mellemtiden også blevet spitzenkandidat til posten som formand i den kommende Kommission.

– Mange virksomheder betaler deres skatter og er i konkurrence med dem, der ikke gør det. Det er ikke retfærdigt over for samfundet og over for borgerne, indledte Margrethe Vestager sin tale på plenaren.

Hvordan sikrer vi at skatten betales?

Det gav en oplagt mulighed for at spørge kommissæren og spitzenkandidaten om, hvordan vi så også sikrer, at virksomhederne betaler den skat, de skal – i det land, de bør. Og den greb Dorthe Andersen, sekretariatsleder i Fagbevægelsens EU-sekretariat, da det blev hendes tur til at tænde mikrofonen.

– I forhold til skat af techgiganter er det op til medlemslandene at presse på for at få dem til at betale skat. Men det er også nødvendigt med en fælles bund under selskabsskatten, og det skal vi også tale om på globalt niveau, svarede Vestager.

Kollektive forhandlingsrettigheder for freelancere og selvstændige


Derudover spurgte Dorthe Andersen om, hvordan vi sikrer, at arbejdstagere, der fungerer som selvstændige eller er freelancere, kan organisere sig og blive omfattede af kollektive forhandlinger uden at blive beskyldt for karteldannelse og for at sikre arbejdstagerne work-life balance og ordentlige arbejdsvilkår.

– Det vil være en hjælp, hvis man her i udvalget diskuterer, hvordan de har mulighed for at organisere sig.

Vi kan ikke bare udstede en blankocheck, så erhvervsdrivende som eksempelvis tandlæger og advokater også kan omgå konkurrencereglerne, svarede Margrethe Vestager og uddybede:

– Der er flere, der er selvstændige og ligner ansatte med færre rettigheder. Det skal vi løse på nationalt plan.

Det er svært at løse på europæisk plan, men vi støtter det, drøfter det og vil gerne skubbe på for at få det løst, men det er de nationale konkurrencemyndigheder, der skal gøre det. Det er vigtigt, at den type arbejdstagere også har ordentlige rettigheder – og det er ikke tilfældet i dag.

Vi har samme mål som fagforeningerne

Ud over den fælles bund under selskabsskatten, kollektive forhandlingsrettigheder for freelancere og selvstændige kom Margrethe Vestager også fagbevægelsen i møde på et tredje punkt. Nemlig ønsket om at bevare arbejdspladser ved fusioner og lignende.

– Vi har samme mål som fagforeningerne med at bevare arbejdspladser og opfordrer fusionspartnere til at lytte til at arbejdstagerne. Fagforeningerne er ofte en meget vigtig aktør i omstruktureringer, sagde hun.

I eftermiddag deltager Margrethe Vestager i en debat om Lønmodtagernes EU på Christianborg arrangeret af 3F

Artiklen er bragt på Fagligt.EU 19.05.19