Folketingsvalget nærmer sig, og vi har inviteret statsminister Lars Løkke Rasmussen, Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen og resten af Folketingets partier, så vi sammen kan drøfte FH’s opfordring til en ny regering: Investér i Danmark.

For der er behov for flere investeringer for at sikre et mere velstående Danmark. Der er brug for langsigtede investeringer. Investeringer i teknologi, i tryghed og i mennesker.

Invester i Danmark

  • Investér i mennesker
  • Investér i teknologi og infrastruktur
  • Investér i tryghed

Læs hele rapporten “Invester i Danmark”

Produktivitetsvæksten har de senere år haft svært ved at få luft under vingerne. Det skyldes blandt andet, at der ikke er investeret nok i kapitalapparatet, i ny teknologi og uddannelse. Vi vil sætte fokus på, hvordan vi kan arbejde bedre – til gavn for væksten, for jobskabelsen, for hele Danmark. Det er klogere end et meget ensidigt fokus på at øge arbejdsudbuddet.

Det handler først og fremmest om at investere mere i kloge hoveder og kloge hænder. Vi bliver nødt til at klæde folk på til fremtiden. Ikke bare for at give dem muligheder – men også mod på fremtidens arbejdsmarked. Vi skal byde robotter og kunstig intelligens velkomne som nye redskaber – som nye ‘kolleger’ på arbejdspladsen. Danmark skal investere mere i uddannelse og i livslang læring.

Men hvis man skal have modet til at gå forrest, kræver det også tryghed.
For trygge mennesker tør.

Ud over investeringer i mennesker, så forudsætter et rigere Danmark også investeringer i teknologi.

Danmark har tidligere formået at skabe erhvervsmæssige styrkepositioner på områder, hvor store samfundsmæssige udfordringer har medført høj international efterspørgsel. Det skyldes i høj grad, at staten tidligt har skabt et marked for disse produkter, understøttet deres udvikling gennem gode rammevilkår – og stået parat til at købe dem, når de var færdigudviklede.

Det har fremelsket gode, produktive danske arbejdspladser. Andre lande bruger i stigende grad den opskrift. Derfor er det ikke nok at fortsætte som hidtil. Danmark skal igen gå forrest med flere investeringer i fx energieffektivitet, grøn transport og vindmølleparker.

Samtidig skal vi poste flere penge i at udvikle ny medicin og velfærdsteknologi. Det kræver, at vi i højere grad bruger staten som en langsigtet, tålmodig investor.

Vi må aktivt investere i en grøn, sund og socialt retfærdig fremtid for at komme sikkert i havn i det 21. århundrede. Det kræver, at vi aktiverer fællesskabets muskler og sætter alle sejl til. Vi skal ikke være bange for vores egen skygge.

Alle i Danmark skal huske at markedet er en god tjener, men en elendig herre. Derfor håber jeg, at alle Folketingets partier vil høre vores budskab fra Lønmodtagernes Topmøde:

Investér i Danmark! (pdf)