Af Rani Bech, fagligt.eu

Sent natten til torsdag i sidste uge var der endelig hvid røg at spore fra trilogforhandlingerne om arbejdsvilkårsdirektivet.

En stor knast i forhandlingerne har været artikel 12. Den handler om, at arbejdsmarkedets parter nationalt kan fravige direktivets bestemmelser gennem kollektive overenskomster.

”Det er en sejr for den danske model. Det betyder, at resten af EU har vist respekt for, at i Danmark er det arbejdsmarkedets parter, der udpeger løsninger og sikrer ordentlige ansættelsesvilkår. Det er en anerkendelse af vores danske måde at gøre tingene på,” siger Bente Sorgenfrey, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Ordentlige forhold for freelancere og platformsarbejdere

Det har selvfølgelig også været en høj prioritet for den danske fagbevægelse at sikre, at så mange typer arbejdstagere som muligt bliver omfattet af direktivet.

“Det har været vigtigt for os, fordi det giver os bedre mulighed for at tage hånd om eksempelvis platformsarbejdere, freelancere og andre kortidsansatte, som vi vil se flere af på fremtidens arbejdsmarked,” siger Bente Sorgenfrey.

På europæisk plan er der mellem to og tre millioner af den type arbejdstagere. De vil nu sammen med alle andre arbejdstagere have krav på blandt andet at få udleveret en kontrakt senest en uge efter, at de er påbegyndt arbejdet. Tidligere kunne arbejdsgiverne vente helt op til to måneder med at få den slags på plads.

Arbejdsgiver skal sikre gratis oplæring

Derudover sikrer direktivet, at oplæring skal være gratis for arbejdstageren, og at arbejdstageren i rimelig tid skal kende tidspunkterne for arbejdsopgaverne og har krav på kompensation, hvis disse aflyses.

Sidst men bestemt ikke mindst må arbejdsgiverne ifølge direktivet ikke pålægge arbejdstageren eksklusivaftaler. Det vil sige, at arbejdstageren, der kun har få timer hos en enkelt arbejdsgiver har ret til at tage arbejde hos en anden arbejdsgiver.

Direktivet skal nu endelig godkendes af Europa-Parlamentet og Ministerrådet, hvorefter det så skal implementeres i de enkelte medlemslande.